Παράθυρο για νέα μείωση επιτοκίων και νέο QE ανοίγει η ΕΚΤ

Αμετάβλητα άφησε τα βασικά της επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) η οποία ωστόσο αφήνει να νοηθεί ότι θα υπάρξει νέα μείωση επιτοκίων σε επόμενες συνεδρίες καθώς και για νέο πακέτο μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης για επίτευξη του στόχου του πληθωρισμού.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για μια υψηλά βοηθητική στάση νομισματικής πολιτικής για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, καθώς ο ρυθμός του πληθωρισμού τόσο ο πραγματικός όσο και ο εκτιμώμενος παραμένουν επίμονα κάτω από το επίπεδο του στόχου», αναφέρει ανακοίνωση της ΕΚΤ που εκδόθηκε μετά τη σημερινή συνεδρία στη Φραγκφούρτη.

«Σε αυτό το πλαίσιο το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στις σχετικές επιτροπές του ευρωσυστήματος να εξετάσουν επιλογές, περιλαμβανομένων και τρόπων ενίσχυσης της καθοδήγησης για τα επιτόκια, μέτρα μετριασμού, όπως τον καταρτισμό ενός κλιμακωτού συστήματος αποθεματικής αμοιβής και επιλογές για το μέγεθος, τη σύνθεση των δυνητικών νέων αγορών περιουσιακών στοιχείων», αναφέρεται.

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι βασικά επιτόκια θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα τουλάχιστον μέχρι το πρώτο μισό του 2020 και σε κάθε περίπτωση όσο είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς τον στόχο σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο», σημειώνει η ΕΚΤ.

ΚΥΠΕ