Πιστωτικό ίδρυμα πλέον ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τέσσερα νομοθετήματα με τα οποία τροποποιείται το νομικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ώστε ο Οργανισμός να καταστεί πιστωτικό ίδρυμα.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τα σχετικά νομοθετήματα με 26 ψήφους υπέρ και 22 εναντίον.

Τα νομοθετήματα ρυθμίζουν τα ζητήματα, που αφορούν την εσωτερική διακυβέρνηση (διορισμός και λειτουργία διοικητικού οργάνου) του οργανισμού, ώστε να συνάδουν με τις σχετικές διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, καθώς και με τις πρόνοιες των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Με τον νόμο που ψηφίστηκε σήμερα, ο Οργανισμός παύει να διέπεται από τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία των ημικρατικών οργανισμών.

Με εγκριθέντες κανονισμούς αναθεωρείται και ρυθμίζεται η παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων από τον Οργανισμό. Επίσης, με εγκριθέντα καταργητικό κανονισμό καταργήθηκε το υφιστάμενο πλαίσιο παραχώρησης δανείων από τον Οργανισμό.

Η Ολομέλεια της Βουλής προηγουμένως καταψήφισε τροπολογία του Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων με την οποία θα παρεχόταν η δυνατότητα στον Οργανισμό να παραχωρεί δάνεια και για την εξασφάλιση μικρής επαγγελματικής στέγης.

Πηγή: ΚΥΠΕ