Στο 0,5% του ΑΕΠ μειώθηκε το έλλειμμα στην ευρωζώνη

Το πρώτο τρίμηνο του 2019, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 0,5% στη ζώνη του ευρώ (EA19), σε σύγκριση με 1,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2018 , ενώ στην ΕΕ28, έπεσε στο 0,6%, σε σύγκριση με 1,0% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα συνολικά δημόσια έσοδα στη ζώνη του ευρώ ανήλθαν σε 46,0% του ΑΕΠ, μείωση σε σύγκριση με 46,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στη ζώνη του ευρώ ανήλθαν στο 46,5% του ΑΕΠ, έναντι 47,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Στην ΕΕ28, τα συνολικά δημόσια έσοδα ήταν 44,8% του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, μείωση σε σύγκριση με 45,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στην ΕΕ28 ήταν 45,4% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 45,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Όσον αφορά την Κύπρο, η Eurostat δημοσιεύει στοιχεία για το πλεόνασμα / έλλειμμα που δεν έχουν προσαρμοσθεί εποχικά, παρουσιάζοντας πλεόνασμα 3,7% το 1ο τρίμηνο του 2017, έλλειμμα -1,8 το 2ο τρίμηνο 2017, 7,8 πλεόνασμα το 3ο τρίμηνο του 2017, -2,6% έλλειμμα το 4ο τρίμηνο 2017, 7,0% πλεόνασμα το 1ο τρίμηνο του 2018, 2,0% πλεόνασμα το 2ο τρίμηνο του 2018, έλλειμμα -25,1% το 3ο τρίμηνο του 2018, -2,1% έλλειμμα το 4ο τρίμηνο του 2018 και τέλος το πλεόνασμα 8,9% το 1ο τρίμηνο του 2019.

Για την Ελλάδα, επίσης σε μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία καταγράφεται έλλειμμα -2,4 το 1ο τρίμηνο του 2017, 0,5% πλεόνασμα το 2ο τρίμηνο του 2017, το 5,2% πλεόνασμα το τρίτο τρίμηνο του 2017, -0,9% έλλειμμα το 4ο τρίμηνο, -1,2% έλλειμμα το 1ο τρίμηνο του 2018, -0,2% έλλειμμα στο 2ο τρίμηνο του 2018, πλεόνασμα 5,1% το τρίτο τρίμηνο του 2018, 0,2% πλεόνασμα το 4ο τρίμηνο του 2018 και τέλος έλλειμμα -4,2% το 1ο τρίμηνο του 2019.

Ταυτόχρονα, στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019, ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ (EA19) διαμορφώθηκε σε 85,9%, έναντι 85,1% στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2018.

Στην ΕΕ28 ο δείκτης αυξήθηκε από 80,0% σε 80,7%.

Ωστόσο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, ο δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε τόσο στη ζώνη του ευρώ (από 87,1% σε 85,9%) όσο και στην ΕΕ28 (από 81,6% σε 80,7%).

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019, τα χρεόγραφα αντιπροσωπεύουν το 81,1% του χρέους της ζώνης του ευρώ και το 81,9% του χρέους της γενικής κυβέρνησης της ΕΕ28. Τα δάνεια αποτελούσαν το 15,8% και το 13,9% αντιστοίχως, ενώ το νόμισμα και οι καταθέσεις αντιπροσώπευαν το 3,1% επί της ζώνης του ευρώ και το 4,2% του δημόσιου χρέους της ΕΕ28.

Λόγω της συμμετοχής των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ σε χρηματοδοτική βοήθεια σε ορισμένα κράτη μέλη, δημοσιεύονται επίσης τριμηνιαία στοιχεία για τη διακυβερνητική χορήγηση δανείων (IGL). Το μερίδιο των IGL στο ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019 ανήλθε σε 2,0% στη ζώνη του ευρώ και σε 1,5% στην ΕΕ28.

Οι υψηλότερες αναλογίες του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019 σημειώθηκαν στην Ελλάδα (181,9%), στην Ιταλία (134,0%), στην Πορτογαλία (123,0%), στο Βέλγιο (105,1%) και στην Κύπρο (105,0%), ενώ οι χαμηλότερες στην Εσθονία (8,1%), τη Βουλγαρία (21,2%) και το Λουξεμβούργο (21,3%).

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018, δώδεκα κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019 και δεκατρία μείωση, ενώ ο λόγος παρέμεινε σταθερός στη Γερμανία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία.

Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο (+3,1 ποσοστιαίες μονάδες ), στην Κύπρο (+2,5 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ιρλανδία (+2,0 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Ιταλία (+1,9 ποσοστιαίες μονάδες). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Σουηδία (-2,5 ποσοστιαίες μονάδες), τη Σλοβενία ​​(-2,3 ποσοστιαίες μονάδες), τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο (από -1,5 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Βουλγαρία (-1,4 ποσοστιαίες μονάδες).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, πέντε κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019, είκοσι μία μείωση και η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν παρουσίασαν καμία αλλαγή.

Αύξηση του λόγου παρατηρήθηκε στην Κύπρο (+12,2 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ελλάδα (+4,1 ποσοστιαίες μονάδες), στη Λετονία (+1,7 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ιταλία (+1,0 ποσοστιαίες μονάδες) και στη Γαλλία (+0,3 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία ​​(-7,6 ποσοστιαίες μονάδες), την Αυστρία (-4,4 ποσοστιαίες μονάδες) και τις Κάτω Χώρες (-4,2 ποσοστιαίες μονάδες).

Για την Ελλάδα το χρέος ήταν 322,579 δισ. το 1ο τρίμηνο του 2018, 334,573 δισ. το 4ο τρίμηνο του 2018 και 337,406 δισ. το 1ο τρίμηνο του 2019 ή 177,9%, 181,1% και 181,9% του ΑΕΠ αντίστοιχα.

Για την Κύπρου το χρέος αυξήθηκε από 18,523 δισ. το 1ο τρίμηνο του 2018, σε 21,256 δισ. το 4μηνο του 2018 και 21,999 δισ. το 1ο τρίμηνο του 2019 ή από 92,9% του ΑΕΠ σε 102,5% και 105,0% αντίστοιχα.

Πηγή: ΚΥΠΕ