Το Αναλογιστικό Έλλειμμα του Ταμείου Συντάξεων της Cyta αναμένεται να καλυφθεί πλήρως σε 6,25 χρόνια

Το Αναλογιστικό Έλλειμμα του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Cyta αναμένεται να καλυφθεί πλήρως σε 6,25 χρόνια από σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι στο πλαίσιο του απολογισμού των πεπραγμένων του Ταμείου που έγινε κατά τη σημερινή 5η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ταμείου, η Πρόεδρος του Οργανισμού και Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Ρένα Ρουβιθά Πάνου προέβη σε μια ιδιαίτερα σημαντική δήλωση για το μέλλον του Ταμείου και τη διασφάλιση των ωφελημάτων των Μελών του.

Η κ. Ρουβιθά Πάνου ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού για καταβολή από τη Cyta προς το Ταμείο μιας εφ’ άπαξ έκτακτης εισφοράς ύψους €25εκ. για περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών ταχείας κάλυψης του διαχρονικού αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου.

Η κ. Πάνου ανέφερε επίσης ότι παράλληλα, η Cyta και το Ταμείο αποφάσισαν να διατηρήσουν, σε έκτακτη βάση, την ιδιαίτερα υψηλή εισφορά της Cyta στα €19,6εκ. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω κινήσεων, προστίθεται στην ανακοίνωση, το Αναλογιστικό Έλλειμμα του Ταμείου αναμένεται, με τα ισχύοντα δεδομένα, να καλυφθεί πλήρως σε 6,25 χρόνια από σήμερα.

Αυτό συγκρίνεται εξαιρετικά θετικά με το ήδη ικανοποιητικό πρόγραμμα αποπληρωμής των 10 χρόνων που είχε καθοριστεί και υιοθετηθεί ως συνετή πρακτική το 2014, αναφέρει η ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι η νομοθεσία απαιτεί αντίστοιχη κάλυψη παρόμοιων αναλογιστικών ελλειμμάτων σε περίοδο μέχρι και δεκαπέντε χρόνια, που είναι υπερδιπλάσια από αυτήν που συνεπάγονται οι πρόσφατες αποφάσεις της Cyta και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου της.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Ρουβιθά Πάνου, «οι πιο πάνω αποφάσεις είναι αποτέλεσμα μέγιστης σύνεσης εκ μέρους της Cyta, καθώς και μέγιστης δέσμευσης του Οργανισμού προς το προσωπικό του, κτίζοντας ακόμα πιο δυνατά πάνω σε μια σειρά κινήσεων που έχουν αναληφθεί από τη Cyta και το Ταμείο από το 2014, που είχαν ως στόχο να τεθεί η Διαχείριση του Ταμείου πάνω σε αυστηρά επαγγελματική βάση. Κύριό μας μέλημα ήταν να μειωθεί με ταχύτερους ρυθμούς και να καλυφθεί σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα το αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου έτσι ώστε να βοηθηθεί η Διαχειριστική Επιτροπή στη χάραξη μιας νέας Επενδυτικής Πολιτικής, που να στοχεύει σε πιο συντηρητικούς, ως προς την αναμενόμενη απόδοση, στόχους, οι οποίοι να συνεπάγονται χαμηλότερο επενδυτικό ρίσκο. Κάτι άλλωστε που είναι επιβεβλημένο, καθώς το Ταμείο διαχειρίζεται διαθέσιμα που θα αποδοθούν στα μέλη του με τη μορφή συντάξεων.»

Σημειώνεται ότι το Ταμείο λειτουργεί κάτω από την αυστηρή εποπτεία του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, στο μητρώο του οποίου είναι ήδη εγγεγραμμένο από τον Δεκέμβριο του 2014.

Τα μέλη του Ταμείου που ήταν παρόντα στη Γενική Συνέλευση, καθώς και όλες οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του προσωπικού, αντιμετώπισαν θετικά και χαιρέτισαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ανακοίνωση της Προέδρου της Cyta και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ