Τροποποιήθηκε το Σύνταγμα για οικονομική αυτονομία της Βουλής

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα την τροποποίηση του Συντάγματος για την οικονομική αυτονομία της νομοθετικής εξουσίας με την κατάρτιση του προϋπολογισμού της αυτόνομα και χωρίς την εμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας.

Η δέκατη ένατη τροποποίηση του Συντάγματος επήλθε με πρόταση νόμου του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη που συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Συγκεκριμένα τροποποιήθηκε το άρθρο 167 του Συντάγματος και καθορίζεται ότι ο προϋπολογισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, εγκρίνεται με απόφαση του σώματος και ακολούθως, χωρίς καμία μεταβολή, καταχωρίζεται στον κρατικό προϋπολογισμό και αφού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθίσταται κατά πάντα εκτελεστός, με ασφαλιστική δικλείδα για τήρηση δημοσιονομικών ορίων.

Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της πρότασης νόμου που ψήφισε η Βουλή σε νόμο, κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού θα λαμβάνονται υπόψη απαρεγκλίτως και θα συνυπολογίζονται οι εκάστοτε επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες και γενικές δημοσιονομικές κατευθυντήριες, όπως και οι απορρέουσες από τη συμμετοχή της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη υποχρεώσεις.

Κατά τη συζήτηση της τροποποίησης του Συντάγματος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι η όποια συνταγματική τροποποίηση πρέπει να διασφαλίζει ότι θα τηρούνται οι υποχρεώσεις της Δημοκρατίας από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Βουλής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εκάστοτε καθοριζόμενα ανώτατα όρια δαπανών.

Με την αναθεώρηση του αρχικού κειμένου της πρότασης νόμου, τα ζητήματα που αφορούν στην καθίδρυση αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου και όσα άλλα ζητήματα δυνατό να προκύψουν στο πλαίσιο της επιζητούμενης οικονομικής αυτονομίας θα ρυθμιστούν με ειδικό νόμο που θα ψηφιστεί για τον σκοπό αυτό μετά τη συγκεκριμένη συνταγματική τροποποίηση, σημειώνεται στην έκθεση της επιτροπής.

Σε τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Γιώργος Περδίκης, είπε πως υποστηρίζει την αυτονόμηση μέσα στο σωστό πλαίσιο και να διασφαλίζει ότι δεν θα γίνονται σπατάλες. Πρόσθεσε πως η αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσίας και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας πρέπει να προωθηθούν άμεσα.

Πηγή: ΚΥΠΕ