Αναστέλλεται η λειτουργία ενός ΚΕΠ στη Λευκωσία

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών επιθυμεί να πληροφορήσει τους πολίτες ότι από την Παρασκευή 9 Αύγουστου 2019, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα ΚΕΠ, θα προσφέρονται στη Λευκωσία από τo ΚΕΠ Λευκωσίας 1, στην οδό Γεωργίου Σεφέρη, 2415 (εγκαταστάσεις πρώην Αρχής Κρατικών Εκθέσεων) στην Έγκωμη και από το ΚΕΠ Λευκωσίας 2, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ αρ. 36, στο κέντρο της Λευκωσίας.

Από τη Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019 το υποστατικό στο οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ Λευκωσίας 3, πλησίον του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας θα αρχίσει τη λειτουργία του ως Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας του Τμήματος Oδικών Μεταφορών και το κοινό μπορεί να απευθύνεται εκεί για την εξυπηρέτησή του σε υπηρεσίες που αφορούν το εν λόγω Τμήμα.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το οποίο προχωρεί με όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για λειτουργία ΚΕΠ σε άλλο κατάλληλο υποστατικό στη συγκεκριμένη περιοχή, εκφράζει τις απολογίες του για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού.