Αποφασίζει για τις εκποιήσεις η Βουλή

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών συνέρχεται στις 09:00 σε μια νέα συνεδρία, προκειμένου να καθορίσει τα επόμενα βήματα σε σχέση με την αναπομπή του νομοθετήματος για τις εκποιήσεις.

Ενώπιον της επιτροπής βρίσκονται δύο κείμενα, η συμβιβαστική πρόταση του ΔΗΚΟ σχετικά με τον περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως νόμο, αλλά και το κείμενο με τις τροποποιήσεις που πρότεινε η Κεντρική Τράπεζα. Στη συνεδρία θα αποφασιστεί το κατά πόσον θα γίνουν τροποποιήσεις στον νόμο που ανέπεμψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή θα κατατεθεί νέα πρόταση νόμου.

Η Ολομέλεια της Βουλής είναι προγραμματισμένη για συνέλθει στις 11:00 προκειμένου να ψηφίσει για τις δύο αναπομπές, του περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως νόμου και του νόμου για τις καταχρηστικές ρήτρες σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης και η απόσυρση του νόμου περί ακίνητης ιδιοκτησίας.

Στις δέκα και μισή έξω από την Βουλή προγραμματίζεται νέα εκδήλωση από το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις με τη στήριξη της Κοινωνικής Πλατφόρμας “Στέγη για Ολους”.

Πηγή: ΚΥΠΕ