Αύξηση 154 εκ. κατέγραψε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο 5μηνο του έτους

Αύξηση 154 εκ. ευρώ κατέγραψε το πρώτο πεντάμηνο του έτους το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στην Κύπρο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 ήταν €3.345,4 εκ. σε σύγκριση με €3.818,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την ίδια περίοδο ήταν €1.447,8 εκ. σε σύγκριση με €2.075,1 εκ. την αντίστοιχη περσινή, συνεπώς το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.897,6 εκ. το πρώτο πεντάμηνο του έτους σε σύγκριση με €1.743,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Όσον αφορά τις συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 ήταν €512,7 εκ. σε σύγκριση με €593,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018. Επίσης, οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 ήταν €448,6 εκ. σε σύγκριση με €530,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την ίδια περίοδο ήταν €57,3 εκ. σε σύγκριση με €56,3 εκ. την αντίστοιχη περσινή.

ΚΥΠΕ