Αύξηση βάρους προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου κατά 7,5% το πρώτο τρίμηνο

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 7,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το πρώτο τρίμηνο του 2019, το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο σημείωσε αύξηση 9,6%.

Πηγή: ΚΥΠΕ