Χουβαρντάδες Γερμανοί και Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα

Τα στοιχεία για τον τουρισμό το πρώτο 6μηνο είναι θετικά, παρά το γεγονός ότι οι αφίξεις στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρέμειναν αμετάβλητες. Τα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση πάνω από 15%, τόσο σε επίπεδο 6μηνου όσο και τον Ιούνιο. Η εικόνα αυτή οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι οι τουρίστες που ήρθαν ξόδεψαν περισσότερα.

Του Θανάση Παπαδή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 2019 η κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών, διαμορφώθηκε στα 567 ευρώ, έναντι 489 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 15,9%.

Τα περισσότερα και πολύ πάνω από τον μέσο όρο ξοδεύουν Γερμανοί και Βρετανοί τουρίστες. Συγκεκριμένα οι Γερμανοί ξόδεψαν κατά μέσω ότι 943,5 ευρώ, λίγο χαμηλότερα από πέρυσι, ενώ οι Βρετανοί 752 ευρώ, κατά πολύ περισσότερο σε σχέση με πέρυσι που ήταν 701 ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση ωστόσο εμφάνισαν οι Γάλλοι τουρίστες που δαπάνησαν 358,5 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 32,2% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Από τους εκτός Ε.Ε. τουρίστες, οι Αμερικανοί εμφάνισαν επίσης σημαντική αύξηση στη δαπάνη, κατά 24,4%,που διαμορφώθηκε στα 388,8 ευρώ. Αντίθετα, κατά μέσο όρο κάθε Ρώσος τουρίστας «άφησε» στην Ελλάδα 96 ευρώ, έναντι 103,3 πέρυσι.

Για τον Ιούνιο, η μέση κατά κεφαλή δαπάνη διαμορφώνεται στα 620 και είναι αυξημένη κατά 16,4% με τους Γερμανούς να δαπανούν 450 . Παράλληλα, οι Γάλλοι βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς ξοδεύουν 54% περισσότερα, 181 ευρώ, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018.

Όσον αφορά στην κρουαζιέρα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρουν πως το μέσο κατά κεφαλή έσοδο κινήθηκε τον Ιούνιο στα 73 και στα 174 στο εξάμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 16% και 15,3% αντίστοιχα.

Ισοζύγιο
Σύμφωνα με την ΤτΕ αύξηση κατά 16,4% κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,620 δισ., έναντι 2,252 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 16,4%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο του 2018.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 4.150 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.693 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 732 εκατ. ή 15,3%, οι οποίες μόνο εν μέρει αντισταθμίστηκαν από την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 276 εκατ. ή 25,4%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 15,9%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρουσίασε μικρή μείωση κατά 0,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 35,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 60,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Τον Ιούνιο του 2019, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 16,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 14,3% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.824 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 21,9% (Ιούνιος 2019: 724 εκατ., Ιούνιος 2018: 594 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του κατά 28,3% (Ιούνιος 2019: 1.159 εκατ., Ιούνιος 2018: 904 εκατ. ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του μειώθηκαν κατά 4% και διαμορφώθηκαν στα 664 εκατ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 13,9% και διαμορφώθηκαν στα 450 εκατ., ενώ και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 54,0% και διαμορφώθηκαν στα 181 εκατ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 15,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα 5.509 εκατ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 9,7% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.643 εκατ. ευρώ, και στην αύξηση κατά 29,6% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.691 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του αυξήθηκαν κατά 15,7% και διαμορφώθηκαν στα 2.389 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του παρουσίασαν μικρή πτώση κατά 0,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.254 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν ελαφρώς κατά 0,2% και διαμορφώθηκαν στα 944 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 32,2% και διαμορφώθηκαν στα 359 εκατ. ευρώ.

Αφίξεις
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο του 2019 διαμορφώθηκε στις 4,102 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 4,104εκατ. ταξιδιωτών τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Ειδικότερα, η
ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε στις 591 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 29,5% και διαμορφώθηκε στις 240 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 5,5% και
διαμορφώθηκε στις 546 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μειωμένη κατά 10,2% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε στις 135 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 14,1% και διαμορφώθηκε στις 85 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 0,5% και διαμορφώθηκε στις 9,407 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 9,456 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2018.