Δήμος Λάρνακας: Έκκληση στο κοινό για απομάκρυνση ακινητοποιημένων αυτοκινήτων

Έκκληση στο κοινό για απομάκρυνση ακινητοποιημένων αυτοκινήτων απευθύνει ο Δήμος Λάρνακας.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου ενημερώνεται το κοινό ότι «στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του καθορίζει το Άρθρο 92Α του Περί Δήμων Νόμου, όλα τα οχήματα/αντικείμενα τα οποία είναι ακινητοποιημένα πάνω από τρεις εβδομάδες σε συγκεκριμένο χώρο, θα θεωρούνται εγκαταλελειμμένα».

Προστίθεται ότι «εάν το όχημα/ αντικείμενο αυτό δεν μετακινηθεί μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την ημέρα που θα γίνει σχετική ειδοποίηση/γνωστοποίηση από το Δήμο, τότε ο Δήμος έχει την εξουσία να θέσει σε εφαρμογή την αναφερόμενη Νομοθεσία».

Ο Δήμος Λάρνακας «καλεί το κοινό όπως συμμορφώνεται με την συγκεκριμένη υπόδειξη για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων».

Πηγή: ΚΥΠΕ