Εκατομμύρια δόθηκαν για έργα από το Υπουργείο Παιδείας

Oι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσαν ότι το 2019 υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται 82 έργα συνολικής δαπάνης  €36.945.901.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ, από τα έργα αυτά, τα 37 είναι μεγάλης κλίμακας έργα με δαπάνη €35.844.239  και 45 μικρής κλίμακας με δαπάνη €1.101.662.

Διευκρινίζεται πως τα 29 έργα μεγάλης κλίμακας, με δαπάνη €30.258.543, θα συνεχιστούν και κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 και ότι 8 έργα μεγάλης κλίμακας, με δαπάνη €5.585.696, αποπερατώθηκαν ή θα αποπερατωθούν πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020.

Αναφέρεται ακόμα πως 18 μικρής κλίμακας έργα με προϋπολογισμό €514.439 θα συνεχιστούν και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020 και ότι 27 μικρής κλίμακας έργα με προϋπολογισμό €587.223 αποπερατώθηκαν ή θα αποπερατωθούν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020.

Έργα μικρότερης κλίμακας υλοποιούνται από τις σχολικές Εφορείες με την Τεχνική Υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συμπληρώνουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας.

ΚΥΠΕ