Η Κυπριακή γεωργία προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή

Tην έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την υιοθέτηση «Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής της γεωργίας στην Κλιματική Αλλαγή», ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, η διαβούλευση αρχίζει τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019.

Η «Εθνική Στρατηγική για προσαρμογή της κυπριακής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ «Adaptation to Climate change Impacts on the Mediterranean islands` Agriculture – ADAPT2CLIMA» στο οποίο την Κύπρο εκπροσωπεί το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

Η προτεινόμενη στρατηγική περιέχει σύνοψη των μελλοντικών μεταβολών των κλιματικών συνθηκών και των επιπτώσεών τους στις καλλιέργειες και τους υδάτινους πόρους, καθώς και ανάλυση των προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής.

Επίσης, περιλαμβάνει ως ξεχωριστό κεφάλαιο, στρατηγική για την αποδοτική χρήση του νερού στη γεωργία.

Επιπρόσθετα, παραθέτει σχέδιο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων υλοποίησης της προτεινόμενης στρατηγικής προσαρμογής.

Το Υπουργείο Γεωργίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση να αποστείλουν απόψεις, παρατηρήσεις ή τυχόν σχόλια επί του κειμένου της Εθνικής Στρατηγικής, το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος στον αριθμό 22316770.

Το προσχέδιο της «Εθνικής Στρατηγικής για προσαρμογή της κυπριακής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή» θα βρίσκεται αναρτημένο καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών www.ari.gov.cy .

Παράλληλα, την 1η Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα εκδηλώσεων Πασχάλη Πασχαλίδη του κτιρίου Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, στις 11:00, στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

ΚΥΠΕ