Μειωμένος από 10% έως και 30% ο νέος ΕΝΦΙΑ – Έως και τις 16 Σεπτεμβρίου θα αναρτηθούν στο taxis τα εκκαθαριστικά

Óôéãìéüôõðá áðü ôçí êïñõöÞ ôïõ ëõêáâçôôïý.ÐÝìðôç 20 Éïõíßïõ 2019 (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÓÔÅÑÃÉÏÐÏÕËÏÓ)

Αντίστροφη μέτρηση για την ανάρτηση στο taxis των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2019, τα οποία και θα είναι μειωμένα από 10% έως και 30%, σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ουσιαστικά πάτησε το κουμπί, με την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου, για να τρέξει η διαδικασία.

Του Θανάση Παπαδή

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι τα εκκαθαριστικά να είναι έτοιμα το αργότερο έως τις 16 Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπεται με τον νέο νόμο και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες αναφέρουν ότι τελικά θα είναι έτοιμα προς το τέλος του τρέχοντος μηνός. Τα επτά και πλέον εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα διαπιστώσουν στα εκκαθαριστικά τους ότι σε σχέση με πέρυσι ο φόρος θα είναι μειωμένος από 10% έως και 30% ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας τους, ενώ και φέτος ισχύουν απαλλαγές και εκπτώσεις -χωρίς αλλαγές- για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με τις διατάξεις του νόμου 4621/19 χορηγείται μείωση στο ποσό του ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων (για τα νομικά πρόσωπα δεν προβλέπονται μειώσεις) ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους ενώ ορίζεται επίσης ότι η καταβολή της πρώτης δόσης ΕΝΦΙΑ θα γίνει το Σεπτέμβριο του έτους 2019 εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί πριν τις 16 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα για το έτος 2019 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται ως εξής:
· για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ κατά 30%
· για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ, κατά ποσοστό 27%,
· για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ, κατά ποσοστό 25%,
· για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ, κατά ποσοστό 20% και
· για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό
10%.

Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση του υπουργείου Οικονομικών:
* Η μείωση που θα δουν 7,2 εκατ. πολίτες με ακίνητη περιουσία από 1 έως 500.000 ευρώ
αποτελεί το 86% της συνολικής ελάφρυνσης
* Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία μέχρι 200.000 ευρώ θα έχουν το 67% της συνολικής ελάφρυνσης
* 1,3 εκατ. ιδιοκτήτες με αξία ακίνητης περιουσίας από 80.000 έως 200.000 ευρώ, θα
έχουν μείωση φόρου από 90 μέχρι 170 ευρώ
* 14.841 ιδιοκτήτες με αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1 εκατ. ευρώ θα έχουν συνολική ελάφρυνση 22 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 1.480 ευρώ έκαστος κατά μέσο όρο.

Για κάθε φορολογούμενο που έχει εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα δηλαδή πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες και στο σύνολο του φόρου (κύριο και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ) θα εφαρμοστεί ο μειωτικός συντελεστής 10% – 30% ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας.

Όπως κάθε χρόνο, παράλληλα με την εκκαθάριση η ΑΑΔΕ θα τρέξει τη διασταύρωση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των φορολογούμενων με τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν προκειμένου να εντοπιστούν όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσουν φέτος μισό ΕΝΦΙΑ ή να έχουν πλήρη απαλλαγή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσουν τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9. Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο
εφόσον διαπιστωθούν λάθη.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις , έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον:
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Επιπλέον πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω
χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε
εξαρτώμενο μέλος και β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.