Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας: Περισσότερη έρευνα για την επίδραση των μικροπλαστικών στο περιβάλλον

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κάλεσε σήμερα σε περαιτέρω αξιολόγηση των μικροπλαστικών στο περιβάλλον και της ενδεχόμενης επίδρασής τους στην ανθρώπινη υγεία, μετά τη δημοσιοποίηση μιας ανάλυσης υφιστάμενης έρευνας που σχετίζεται με μικροπλαστικά που υπάρχουν σε πόσιμο νερό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Οργάνωση καλεί επίσης σε μείωση της ρύπανσης του πλαστικού προς όφελος του περιβάλλοντος και σε μείωση της έκθεσης του ανθρώπου σε αυτό. «Είναι επείγον να γνωρίζουμε περισσότερα για την επίδραση των μικροπλαστικών στην υγεία γιατί είναι παντού – περιλαμβανομένου του νερού που πίνουμε», αναφέρει η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικών Προσδιορισμών Υγείας, στην ΠΟΥ, Μαρία Νέιρα.

«Στη βάση των περιορισμένων πληροφοριών που έχουμε, τα μικροπλαστικά που περιέχονται στο νερό που πίνουμε δεν φαίνεται να ενέχουν κίνδυνο για την υγεία στα υφιστάμενα επίπεδα. Αλλά πρέπει να μάθουμε περισσότερα. Πρέπει επίσης να σταματήσουμε την αύξηση της ρύπανσης των πλαστικών ανά το παγκόσμιο», σημειώνει.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η οποία παρουσιάζει περιληπτικά το τι είναι γνωστό μέχρι στιγμής για τα μικροπλαστικά στο νερό που πίνουν οι άνθρωποι, τα μικροπλαστικά που είναι μεγαλύτερα από 150 μικρόμετρα μάλλον δεν απορροφούνται από το ανθρώπινο σώμα και η πόση μικρότερων σωματιδίων αναμένεται να είναι περιορισμένη. Ωστόσο τα δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα.

Πηγή: ΚΥΠΕ