Σε εξέλιξη η συνεδρία της Βουλής για τις εκποιήσεις

Άρχισε μετά από 40 λεπτά αργοπορία η έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής για να συζητήσει τους αναπεμθέντες νόμους για τις μεταβιβάσεις και υποθηκεύσεις ακινήτων και για τις καταχρηστικές ρήτρες σε επιχειρηματικές συμβάσεις που συνάπτονται από πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Της συνεδρίας της Ολομέλειας προηγήθηκαν συνεδρίες των αρμοδίων κοινοβουλευτικών επιτροπών, Οικονομικών για τον μεν πρώτο νόμο και της επιτροπής Εμπορίου για τον δεύτερο.

Στην καταθέσεις νομοθετημάτων περιλαμβάνεται πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ για τις μεταβιβάσεις και υποθηκεύσεις ακινήτων για να συζητηθεί και ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και με παράκληση του Προέδρου του ΔΗΚΟ να συζητηθεί και τεθεί σε ψηφοφορία πριν την τοποθέτηση του νομοθετικού σώματος επί της αναπομπής.

Με 32 ψήφους υπέρ και 19 αποχές έγινε αποδεκτή η κατάθεση και συζήτηση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η πρόταση νόμου.

Με 29 ψήφους υπέρ και 20 εναντίον και μια αποχή έγινε αποδεκτή η αλλαγή της διαδικασίας και συζητείται πριν από την αναπομπή η πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ.

Η Ολομέλεια της Βουλής συνέρχεται υπό την προεδρία του πρεσβύτερου των Βουλευτών Αδάμου Αδάμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ