Στα €10,14 δισ. τα κόκκινα δάνεια στο τραπεζικό σύστημα

Μείωση €151 εκατομμυρίων ή 1,46%, παρουσίασαν οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις τον Μάρτιο, ο οποίες διαμορφώθηκαν στα €10,14 δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το ποσοστό των ΜΕΧ (με βάση τη οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών) έναντι των συνολικών δανείων υποχώρησε στο 30,6% τον Μάρτιο έναντι 31,1% τον προηγούμενο μήνα, καθώς ο ρυθμός μείωσης των κόκκινων δανείων ξεπέρασε τον ρυθμό μείωσης των συνολικών δανείων στο σύστημα.

Μικρότερη είναι η μείωση στις μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), τα οποία υποχώρησαν κατά μόλις €34 εκατ και διαμορφώθηκαν στα €7,9 δις τον Μάρτιο, σε σύγκριση με €7,97 δις τον προηγούμενο μήνα. Ως ποσοστό των συνολικών δανείων, τα ΜΕΔ διαμορφώθηκαν στο 24% των συνολικών δανείων από 24,1% τον προηγούμενο μήνα.

Σε τριμηνιαία βάση, οι ΜΕΧ παρουσίασαν μείωση μόλις €116 εκατ, ενώ σε ετήσια βάση (Μάρτιος 2018) τα κόκκινα δάνεια παρουσιάζουν μείωση 8,23 δις, αντανακλώντας κυρίως την πώληση πακέτου ΜΕΔ από την Τράπεζα Κύρου (€2,7 δις) και την μεταφορά των ΜΕΔ της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας εκτός τραπεζικού συστήματος και στον κρατικό φορέα διαχείρισης δανείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Τη μερίδα του λέοντος των κόκκινων δανείων κατέχουν τα νοικοκυριά με τις συνολικές ΜΕΧ να ανέρχονται στα €5,15 δις (μείωση €38 εκατ σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο= ή 51%, ενώ τα εταιρικά κόκκινα δάνεια διαμορφώθηκαν στα €4,7 δις τον Μάρτιο, παρουσιάζοντας μείωση €118 εκατομμυρίων σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ