Στο 3,2% του ΑΕΠ το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης στο επτάμηνο

Στα €69,8 εκατομμύρια ή στο 3,2% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2019, σε σύγκριση με πλεόνασμα €488,5 εκ. (2,4% στο ΑΕΠ), την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές δαπάνες κατά την περίοδο παρουσίασαν αύξηση 8,7% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν με ρυθμό 12,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

ΚΥΠΕ