Τοποθέτηση εκπαιδευτικών οργανώσεων για ανακοινώσεις ΠΚ και ΤΕΠΑΚ για προσφορά θέσεων με διεθνείς εξετάσεις

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ, ότι θα διαθέσουν αδιάθετες θέσεις σε προπτυχιακά προγράμματα για το 2019/2020, σε υποψήφιους οι οποίοι έχουν επιτύχει σε διεθνείς εξετάσεις (GCE, Βaccalaureate ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις) «είναι αυθαίρετες και παράνομες», αναφέρουν, σε κοινή ανακοίνωση τους, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ.

Σημειώνουν ότι η ενέργεια αυτή των δύο δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου αντιβαίνει τόσο στον περί διεξαγωγής των Παγκυπρίων Εξετάσεων Νόμο όσο και στους Κανονισμούς των Πανεπιστημίων για εισδοχή στα δύο Πανεπιστήμια.

«Επιπρόσθετα, τέτοιου είδους παράτυπες ενέργειες υποσκάπτουν το δημόσιο σχολείο, παραβιάζουν την αρχή της ισότητας, προκαλούν τα αισθήματα των τελειόφοιτων μαθητών των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων και ταυτόχρονα συνιστούν προνομιακή μεταχείριση έναντι όλων αυτών των παιδιών που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για εισδοχή στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου. Τέτοιου είδους ενέργειες, προάγουν την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της Κυπριακής Εκπαίδευσης και υπονομεύουν τη δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου», προσθέτουν.

Οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις καλούν τον Υπουργό Παιδείας και γενικά την Κυβέρνηση να παρέμβουν άμεσα, ώστε, να σταματήσει οποιαδήποτε ενέργεια εγγραφής φοιτητών με τη διαδικασία των διεθνών εξετάσεων. Επιπρόσθετα, αναφέρουν ότι θα ζητήσουν άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής για συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος.

Παράλληλα, καλούν το Γενικό Εισαγγελέα να προβεί σε άμεση εξέταση της νομιμότητας της απόφασης των δημόσιων Πανεπιστημίων. «Τα δύο δημόσια Πανεπιστήμια οφείλουν και έχουν την ηθική υποχρέωση να παραχωρήσουν όλες τις διαθέσιμες θέσεις σε όσα παιδιά νομότυπα παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, με βάση τη σειρά κατάταξής τους. Σε περίπτωση που τα δύο Πανεπιστήμια δεν αποσύρουν το εν λόγω μέτρο, οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις θα αποφασίσουν τη λήψη μέτρων αντίδρασης», καταλήγουν ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ, στην ανακοίνωση τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ