Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €97 εκ. για το α’ εξάμηνο

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €2 εκατομμυρίων για το β’ τρίμηνο 2019 και €97 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2019, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου.

Το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια μειώθηκε σε 33% και η κάλυψη αυξήθηκε σε 50%. Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ανήλθαν σε €4,3 δις (€2,2 δις μετά τις πιστωτικές ζημιές), ενώ η μείωση των ΜΕΔ ανήλθε στο 71% από το 2014.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, η οργανική μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ανήλθε στα €300 εκατ. το β’ τρίμηνο 2019, ενώ μειώθηκαν κατά €457 εκατ. το α’ εξάμηνο 2019. Σημειώνει πως αυτό είναι το δέκατο-έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικών μειώσεων ΜΕΔ.

Ο συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε στο 18,1% αναπροσαρμοσμένος (pro forma) για την πώληση της επένδυσης στη CNP (17.8% μη αναπροσαρμοσμένος).

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε στο 15.2% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP (14.9% μη αναπροσαρμοσμένος).

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, η ολοκλήρωση του Project Helix, είχε θετική επίδραση 140 μ.β. στους κεφαλαιακούς δείκτες το β’ τρίμηνο 2019.

Σε γραπτή δήλωση του ο εξερχόμενος Διευθύνοντας Σύμβουλος της Τράπεζας Τζον Πάτρικ Χούρικαν αναφέρει πως τα αποτελέσματά το β΄ τρίμηνο «αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου μας για βελτίωση του ισολογισμού».

«Είμαι εξαιρετικά περήφανος για την πρόοδο που σημείωσε η Τράπεζα από τα τέλη του 2013», αναφέρει, προσθέτοντας ότι «η Τράπεζα ανακτά την ισχυρή της θέση μέσω μιας πειθαρχημένης προσέγγισης για τη βελτίωση του ισολογισμού και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων» και «είναι πλέον σε θέση να υποστηρίξει την ενίσχυση της Κυπριακής οικονομίας, η οποία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3.3% κατά το α’ εξάμηνο του έτους».

Ο κ. Χούρικαν εκφράζει την πεποίθηση ότι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος Πανίκος Νικολάου «θα οδηγήσει με δυναμισμό την Τράπεζα στο επόμενο της κεφάλαιο».

«Είμαι βέβαιος ότι η Διεύθυνση θα παραμείνει επικεντρωμένη ώστε να καταστήσει την Τράπεζα έναν πιο ισχυρό, πιο ασφαλή οργανισμό, επικεντρωμένο στο μέλλον”, προσθέτει.

Εξάλλου, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος Πανίκος Νικολάου αναφέρει σε γραπτή δήλωση του ότι εκφράζει ευγνωμοσύνη για το έργο που επιτέλεσε ο κ. Χούρικαν μαζί με τη διευθυντική του ομάδα

Αναφέρει ότι «παραμένουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν και η αρχική μας εστίαση θα είναι να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που εκείνος και η ομάδα έχουν επιτύχει» και προσθέτει ότι «η στρατηγική για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και την ενίσχυσή του παραμένει τόσο σημαντική σήμερα, όσο ήταν και το 2013.

«Μαζί με τη συνέχιση της προσπάθειας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, θα επικεντρωθώ στη διασφάλιση της καταλληλόλητας του επιχειρηματικού μοντέλου για το μέλλον, στον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό της Τράπεζας και στον προσδιορισμό τρόπων μείωσης του κόστους λειτουργίας», σημειώνει.

Ο κ. Νικολάου αναφέρει ότι όπως και για όλες τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, η αλλαγή στο επιτοκιακό περιβάλλον αποτελεί πρόκληση για την κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου και για το λόγο αυτό, όπως προσθέτει, «θα παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην ενεργή διαχείριση του κόστους χρηματοδότησής μας και στον εντοπισμό τρόπων μείωσης του κόστους, αναζητώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες για τη βελτίωση της δυναμικής των εσόδων μας».

«Είμαι απόλυτα δεσμευμένος στο να διασφαλίσω ότι η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της κυπριακής οικονομίας. Δεν έχω ψευδαισθήσεις για το πόσα πρέπει να γίνουν ακόμη, αλλά είμαι ενθουσιασμένος από την ευκαιρία που μου δίνεται και τις δυνατότητές μας”, προσθέτει.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, η απόδοση στο β’ τρίμηνο 2019 αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη μείωση κινδύνου στον ισολογισμό. Το σύνολο εσόδων ανήλθε στα €177 εκατ., τα λειτουργικά κέρδη στα €72 εκατ., ενώ τα οργανικά κέρδη μετά τη φορολογία (εξαιρουμένης της επίδρασης του Project Helix και της πώλησης της επένδυσης στη CNP) ανήλθε στα €21 εκατ.

Τα οργανικά κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €21 εκατ., εξαιρουμένης της επίδρασης του Project Helix και της πώλησης της επένδυσης στη CNP.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η χρέωση προβλέψεων ήταν 1,23%, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη μείωση κινδύνου στον ισολογισμό και διακυμάνσεις του μοντέλου αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9.

Εξάλλου, οι καταθέσεις ανήλθαν σε €16.4 δις στο τέλος του τριμήνου, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση, ενώ ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις είναι στο 67%.

Αναφέρει επίσης ότι διαθέτει σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €3,8 δις, το οποίο αντικατοπτρίζει αύξηση €1,2 δις από την ολοκλήρωση του Project Helix

Το κόστος των καταθέσεων, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, μειώθηκε κατά 52 μ.β. από τον Ιανουάριο 2018, ενώ κατά τη διάρκεια του τριμήνου, το κόστος των καταθέσεων μειώθηκε κατά 8 μ.β. Κατά το β’ τρίμηνο 2019, ο νέος δανεισμός αυξήθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €548 εκατ., στηρίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Συνολικά, στο α’ εξάμηνο του 2019 η Τράπεζα Κύπρου παραχώρησε νέα δάνεια ύψους €1,1 δις σε πελάτες στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ