Είκοσι έξι προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για τους καταναλωτές στο Σύστημα GRAS-RAPEX

Είκοσι έξι προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα και παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών έχουν κοινοποιηθεί την εβδομάδα από τις 26/08/2019 στο Σύστημα GRAS-RAPEX –Δελτίο 35, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα.

Τα  προϊόντα  αυτά εντοπίστηκαν  στις  αγορές  διαφόρων  κρατών-μελών της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Όπως αναφέρεται, τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια, κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα τηλέφωνα: Γραμμή Καταναλωτή 1429, Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930 και 22200925,Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150, Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 και Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ