Ετήσια αύξηση στο εμπορικό έλλειμμα το πρώτο εξάμηνο

Αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Κύπρου σε €2.401,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 σε σύγκριση με €1.791,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 ήταν €4.096,1 εκ. σε σύγκριση με €4.462,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 ήταν €1.694,2 εκ. σε σύγκριση με €2.670,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 ήταν €643,4 εκ. σε σύγκριση με €751,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 ήταν €570,6 εκ. σε σύγκριση με €680,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 ήταν €65,0 εκ. σε σύγκριση με €62,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018.

ΚΥΠΕ