Η υπεράσπιση στην υπόθεση του Συνεργατισμού αγόρευσε για διαχωρισμό της δίκης

Η υπεράσπιση τριών κατηγορουμένων στην ποινική υπόθεση του Συνεργατισμού αγόρευσε σήμερα σε σχέση με το αίτημα διαχωρισμού του κατηγορητηρίου της υπόθεσης, που υπέβαλε στο δικαστήριο νωρίτερα φέτος.

Η υπεράσπιση στήριξε το αίτημά της στο επιχείρημα ότι οι τρεις από τις επτά δανειακές συμβάσεις από τις οποίες αποτελείται το κατηγορητήριο δεν έχουν καμία ομοιότητα ή επαρκή σύνδεση γεγονότων με τις υπόλοιπες τέσσερις, για να δικαστούν στο ίδιο κατηγορητήριο.

Οι τρεις δανειακές συμβάσεις αποτελούν το αρχικό κατηγορητήριο του 2017, το οποίο αργότερα απέσυρε η Κατηγορούσα Αρχή και καταχώρησε νέο με την προσθήκη νέων κατηγοριών και ενός ακόμη νομικού προσώπου ως κατηγορούμενου στην υπόθεση. Η Κατηγορούσα Αρχή αποφάσισε να καταχωρήσει νέα υπόθεση στο δικαστήριο μετά την ολοκλήρωση κύκλου ανακρίσεων που αφορούσε στη διερεύνηση τεσσάρων μεγάλων δανείων με εμπλεκόμενους τους κατηγορούμενους, Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτη, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki kotrona Ltd, η οποία αποτελεί και τη νέα προσθήκη του κατηγορητηρίου. Το ύψος των τεσσάρων δανείων, των οποίων, η διερεύνηση οδήγησε στο νέο κατηγορητήριο της υπόθεσης, ανέρχεται στα δύο περίπου εκατομμύρια ευρώ.

Το αίτημα διαχωρισμού του κατηγορητηρίου υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της Καρολίνας Αγγελοπούλου, του Κωνσταντίνου Λύρα και του Γιώργου Μαυρέα.

Η υπεράσπιση των Αγγελοπούλου και Λύρα, ποινικολόγος Πέτρος Σταύρου, αγορεύοντας σήμερα προέβη σε σύγκριση των δύο κατηγορητηρίων και κατέληξε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει επαρκής διασύνδεση» καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 40-41 της ποινικής δικονομίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Σταύρου, το άρθρο 41 επιτρέπει τη συμπερίληψη διαφορετικών κατηγορουμένων για διαφορετικά αδικήματα εφόσον αυτά έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της ίδιας πράξης. Το δικαστήριο, σύμφωνα με τον κ. Σταύρου, θα πρέπει να καταλήξει στο ότι τα γεγονότα που περιβάλουν το κατηγορητήριο αποτελούν μέρος της ίδιας αλυσίδας γεγονότων ή έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της ίδιας πράξης.

Στη δική του αγόρευση, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαυρέα, Γιώργος Παπαϊωάννου, προέβη σε ανάλυση των αρχών που διέπουν το ζήτημα, με αναφορά σε νομολογία και αποφάσεις, για να καταλήξει ότι νομικά είναι εσφαλμένη η συμπερίληψη όλων των κατηγορουμένων στο ίδιο κατηγορητήριο. Όπως ανέφερε, τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης δικαιολογούν σε κάθε περίπτωση την κατ’ ενάσκηση της διακριτικής εξουσίας του δικαστηρίου διαταγή της χωριστής δίκης του κατηγορούμενου 7 από τη δίκη που αντιμετωπίζουν οι συγκατηγορούμενοι του 1, 2, 3, 9 και 10. Έκανε λόγο, επίσης, για αχρείαστη υπερφόρτωση του κατηγορητηρίου, που επιτείνει τις δυσκολίες εκδίκασης της υπόθεσης μέσα σε μια πολύπλοκη και χρονοβόρα δίκη. Υποστήριξε δε ότι η καθυστέρηση της παρούσας υπόθεσης, που έχει ήδη παρατηρηθεί, με την αναστολή της πρώτης υπόθεσης και την ενσωμάτωσή της στη δεύτερη, παρούσα, υπόθεση, ενισχύει το βάσιμο του υποβληθέντος αιτήματος της υπεράσπισης.

Ως εκ τούτου, δεν κατέστη ούτε σήμερα δυνατό να απαγγελθούν οι κατηγορίες εναντίον των κατηγορουμένων, με βάση το νέο κατηγορητήριο της υπόθεσης.

Το δικαστήριο όρισε την 30η Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, για απάντηση της Κατηγορούσας Αρχής.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δέκα συνολικά πρόσωπα, επτά φυσικά και τρία νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki kotrona Ltd.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες με την υπόθεση που ανεστάλη, που αφορούν στα αδικήματα της συνωμοσίας προς καταδολίευση, της απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, της πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, των ψευδών λογαριασμών με σκοπό την καταδολίευση, της αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η υπόθεση δικάζεται από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λευκωσία, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου Χάρης Πογιατζής και μέλη η Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής Γιώτα Κυριακίδου και Επαρχιακή Δικαστής Φανή Καπετάνιου.

Πηγή: ΚΥΠΕ