Κύπρος: Απίστευτο το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου στο πρώτο μισό του έτους

Στα €2,40 δισεκατομμύρια ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του έτους το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου σε σύγκριση με €1,79 δις την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 ήταν €4.096,1 εκ. σε σύγκριση με €4.462,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 ήταν €1.694,2 εκ. σε σύγκριση με €2.670,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €623,6 εκ. σε σύγκριση με €975,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €624,4 εκ. σε σύγκριση με €1.265,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018.

Εξάλλου, κατά τον μήνα Ιούνιο 2019 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €734,1 εκ. σε σύγκριση με €643,3 εκ. τον Ιούνιο του 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Ιούνιο του 2019 ήταν €227,9 εκ. σε σύγκριση με €595,6 εκ. τον Ιούνιο του 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Ιούνιο του 2019 ήταν €131,5 εκ. σε σύγκριση με €159,2 εκ. τον Ιούνιο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Ιούνιο του 2019 ήταν €96,4 εκ. σε σύγκριση με €436,4 εκ. τον Ιούνιο του 2018.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούνιο του 2019 ήταν €121,9 εκ. σε σύγκριση με €149,9 εκ. τον Ιούνιο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Ιούνιο του 2019 ήταν €7,8 εκ. σε σύγκριση με €6,5 εκ. τον Ιούνιο του 2018.

ΚΥΠΕ