Ποσό 45,5 εκ. ευρώ σε 14.500 δικαιούχους ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση το 2017-18

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) κατά τα έτη 2017 και 2018, δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν 15  αποφάσεις για κινητοποίηση χρηματοδότησης για συνολικό ποσό 45,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη περισσότερων από 14.500 δικαιούχων.

Η Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα Κινητικότητας, Marianne Thyssen, δήλωσε ότι “με την πάροδο των ετών, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει επιδείξει πραγματικά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, βοηθώντας χιλιάδες απολυμένους εργαζομένους να επανεξετάσουν και να αναβαθμίσουν. Για το χρονικό διάστημα μετά το 2020, το Ταμείο θα αναθεωρηθεί ώστε να μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικότερα για την υποστήριξη των εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους”.

Όσον αφορά τις 23 περιπτώσεις του ΕΤΠ που εγκρίθηκαν από το 2014 έως το 2016, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 60% των εργαζομένων που συμμετείχαν στα μέτρα είχαν βρει νέες θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής. Πρόκειται για μια αύξηση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς.

Σημειώνεται ότι το ΕΤΠ ιδρύθηκε το 2007 για να υποστηρίξει τους εργαζομένους που χάνουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και των μεταβαλλόμενων εμπορικών προτύπων ή μιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Αποτελεί έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης έναντι των εργαζομένων, βοηθώντας τους να προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους και να βρουν νέες θέσεις εργασίας”, αναφέρει η Κομισιόν.

Από την έναρξή του, το ΕΤΠ έχει λάβει 161 αιτήσεις. Έχουν ζητηθεί περίπου 635 εκατ. Ευρώ για βοήθεια σε περισσότερους από 151.000 εργαζόμενους και 4.429 νέους που δεν απασχολούνται, δεν εκπαιδεύονται ή εκπαιδεύονται (NEET).

Πρόσφατα, η Κομισιόν ενέκρινε πρόταση για να διευκρινιστεί ότι οι απολύσεις λόγω ενός Brexit χωρίς συμφωνία θα καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 2021-2027, η Κομισιόν πρότεινε ορισμένες αναθεωρήσεις του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένου ενός αυξημένου προϋπολογισμού και χαμηλότερου ορίου επιλεξιμότητας, ώστε να μπορεί να παρέμβει ακόμη αποτελεσματικότερα για την υποστήριξη των εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους.

ΚΥΠΕ