Στα €24,2 εκατ τα καθαρά κέρδη της Eurobank Κύπρου το εξάμηνο του 2019

Στα €24,2 εκατομμύρια ανήλθαν τα κέρδη μετά την φορολογία της Eurobank (Cyprus) Ltd to πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους (έναντι €24,1 εκατ το πρώτο μισό του 2018), καταγράφοντας υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και δείκτη κοινών μετοχών της τάξης του 23,1%.

«Τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματά, καταδεικνύουν ότι η Eurobank Κύπρου συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με σταθερά βήματα, έχοντας ως βάση το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της και την ορθολογιστική διαχείριση των κινδύνων», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η τράπεζα. «Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την οικονομία και τις βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες αλλά και να δημιουργούμε θέσεις εργασίας στη βάση της ανάπτυξης των εργασιών μας», σημειώνει η τράπεζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου, κρίνεται ως πολύ καλή, με τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) να παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, στο 4,55%.

Παράλληλα, η πλεονάζουσα ρευστότητα ανέρχεται στα €5,21 δις, ενώ ο δείκτης  δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) να ανέρχεται στο 31%.

Εξάλλου, ο δείκτης κόστους προς έσοδα ανέρχεται μόλις στο 33%.

«Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας όπως καταδεικνύεται και από τα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα, έχει εδραιώσει την ηγετική της παρουσία στην Κύπρο στους τομείς του Wealth Management, Corporate and Investment Banking, International Business Banking, και Capital Markets», αναφέρει η τράπεζα και σημειώνει ότι επεκτείνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και σε άλλους τομείς που ταιριάζουν στο ήδη επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας της,  όπως στους τομείς της Ναυτιλίας και του Affluent Banking.

Περαιτέρω, η Eurobank σημειώνει ότι με γνώμονα την ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση, την εμπιστοσύνη που εμπνέει στους πελάτες της καθώς και την προσήλωση της για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της, ενώ σε θέματα τεχνολογίας, η Τράπεζα συνεχίζει το ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού με την υλοποίηση μεγάλων αλλαγών σε μηχανογραφικές υποδομές, με στόχο την τοποθέτηση των προτιμήσεων του πελάτη στο επίκεντρο, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και την προσφορά νεών και προσωποποιημένων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας, το σύνολο των δανείων ανήλθε στο εξάμηνο του 2019 στα €1,98 δις, παρουσιάζοντας μείωση 7,6% σε σύγκριση με το τέλος του 2018, ενώ αύξηση 7,6% παρουσίασαν στο εξάμηνο οι καταθέσεις, οι οποίες ανήλθαν σε €5,21 δις σε σύγκριση με €4,48 δις στο τέλος του περσινού έτους.

Τα κεφάλαια και αποθεματικά διαμορφώθηκαν στα €476 εκατ στο πρώτο μισό του 2019, έναντι €445 εκατ στο τέλος του 2018.

Παράλληλα, η Eurobank Κύπρου δηλώνει ότι παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον της χώρας μας και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, με τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, που διατηρείται στο 3,2%, να υπερβαίνει τις επιδόσεις της Ευρωζώνης και αντικατοπτρίζει τη συνετή δημοσιονομική πολιτική αλλά και την ισχυρή κυκλική ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας.

Ωστόσο, η τράπεζα σημειώνει ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω διαχείριση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων αλλά και επιτάχυνση της μείωσης του δημόσιου χρέους. «Η προώθηση πειθαρχίας στο σκέλος των δημόσιων δαπανών κρίνεται επιτακτική, ώστε η ανάπτυξη να είναι δυναμική και βιώσιμη, με κοινωνική συνοχή», συμπληρώνει.

ΚΥΠΕ