Στις Βρυξέλλες αντιπροσωπεία της Βουλής για την συνάντηση της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνουν μεθαύριο Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου, οι Βουλευτές, Δημήτρης Δημητρίου (επικεφαλής), Νίκος Κέττηρος και Ηλίας Μυριάνθους, μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) της Ευρωπόλ, για να συμμετάσχουν στην πέμπτη Συνάντηση της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ, στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνάντηση περιλαμβάνει συζήτηση με την Εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπόλ, Catherine De Bolle για το Προσχέδιο Πολυετούς Προγραμματισμού της Ευρωπόλ για τα έτη 2020-2022.

Οι συμμετέχοντες θα τύχουν επίσης ενημέρωσης για τη δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ για το τρέχον έτος, για την προστασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ και τις προτεραιότητες της Ευρωπόλ για τη διαχείριση πληροφοριών. Θα διεξαχθεί επίσης, συζήτηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΜΟΚΕ.

ΚΥΠΕ