Συνάντηση ΟΕΒ-κλιμάκιο Τρόικας

Η θετική πορεία της οικονομίας, η ροή ξένων επενδύσεων, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η πορεία εφαρμογής του ΓεΣΥ και οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην οικονομία από το Brexit, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης της αντιπροσωπείας της ΟΕΒ με κλιμάκιο της Τρόικας, η οποία επισκέπτεται την Κύπρο στα πλαίσια του καθιερωμένου προγράμματος εποπτείας και αξιολόγησης της Κυπριακής οικονομίας.

Σε ανακοίνωση, η ΟΕΒ εκφράζει την πεποίθηση ότι «η λήψη και ολοκλήρωση των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων και μεταρρυθμίσεων θα συμβάλουν τόσο στην περαιτέρω βελτίωση της οικονομίας όσο και στη θωράκιση της έναντι στις διάφορες ενδογενείς και εξωγενείς προκλήσεις».

Κατά τη συνάντηση με το κλιμάκιο της Τρόικας, στο οποίο συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η θετική πορεία της οικονομίας όπως αποτυπώνεται στον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), το αξιόλογο πρωτογενές πλεόνασμα, τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, τη χαμηλή απόδοση του κυπριακού ομολόγου στις διεθνείς αγορές και την συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας.

Επίσης, συζητήθηκαν η ροή ξένων επενδύσεων που ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας μας ως επενδυτικός προορισμός και αποφέρουν σημαντικά ποσά στα δημόσια ταμεία καθώς και πολλαπλασιαστικά οφέλη για επιμέρους κλάδους, η επιτακτική ανάγκη για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στα πλαίσια της γενικότερης μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική, η πορεία εφαρμογής του ΓεΣΥ και οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι αναφορικά με την δικαστική απόφαση για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην οικονομία από το Brexit.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη συνάντηση της ΟΕΒ με την Τρόικα συζητήθηκαν η εντατικοποίηση των προσπαθειών για βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανόμενης της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων, η έλλειψη προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες για στελέχωση σημαντικών κλάδων της οικονομίας όπως ο τουρισμός και η μεταποίηση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κυρίως σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ