Τον ρόλο των κοινοβουλίων στην καταπολέμηση της διαφθοράς τόνισε η Ε. Χαραλαμπίδου

Τον ρόλο που μπορούν και οφείλουν να διαδραματίζουν τα κοινοβούλια και οι διακοινοβουλευτικοί οργανισμοί στις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς, τόνισε η Ειδική Αντιπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου, κατά τις επαφές της στη Βιέννη που ολοκληρώθηκαν χθες, ενώ αναγνωρίστηκε εκατέρωθεν η σημασία της ύπαρξης πολιτικής βούλησης για επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, στο επίπεδο του ΟΗΕ, η κ. Χαραλαμπίδου είχε χωριστές συναντήσεις με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), Yury Fedotov και τη Διευθύντρια του Κλάδου Οικονομικού Εγκλήματος, Brigitte Strobel-Shaw.

Όπως αναφέρεται, στις εν λόγω συναντήσεις τονίστηκαν οι επιβλαβείς επιπτώσεις της διαφθοράς στους δημοκρατικούς θεσμούς και την οικονομία, καθώς και η σημασία καταπολέμησης του φαινομένου. Οι αξιωματούχοι του UNODC εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το ενδιαφέρον της ΚΣ ΟΑΣΕ στον τομέα αυτό και για το διορισμό Ειδικού Αντιπροσώπου και ενημερώθηκαν για τους όρους εντολής της κας. Χαραλαμπίδου.

Υπογραμμίστηκε η σημασία των προσπαθειών αποτροπής και καταπολέμησης της διαφθοράς και ειδικότερα της συμβολής των Μελών των Κοινοβουλίων, τόσο στο εθνικό επίπεδο, όσο και στα πλαίσια διεθνών διακοινοβουλευτικών οργανισμών. Η κα. Χαραλαμπίδου σημείωσε ότι η δυνατότητα των Κοινοβουλίων να νομοθετούν, η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά και η δυνατότητα διαφώτισης της κοινής γνώμης για τις διάφορες πτυχές του φαινομένου, αποτελούν καίρια εργαλεία που πρέπει να αξιοποιούνται.

Ανέφερε ότι τα κοινοβούλια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις επαφές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, θέση με την οποία συμφώνησαν οι συνομιλητές της.

Παράλληλα, η Ειδική Αντιπρόσωπος έτυχε ενημέρωσης για τις διάφορες δράσεις που αναπτύσσονται από το UNODC, σε συνεργασία με τα συμβαλλόμενα κράτη, ενώ αντηλλάγησαν απόψεις για τομείς προτεραιότητας όπως, μεταξύ άλλων, η ανάκτηση κεφαλαίων, η ποινικοποίηση των σχετικών αδικημάτων, η προστασία των πληροφοριοδοτών και η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Στο επίπεδο του ΟΑΣΕ, η κα. Χαραλαμπίδου είχε χωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους της τρέχουσας Σλοβακικής Προεδρίας και της επερχόμενης Αλβανικής Προεδρίας, καθώς και με τον Πρόεδρο της Οικονομικής και Περιβαλλοντικής Επιτροπής Kairat Sarybay.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με τον Συντονιστή για τις Οικονομικές και Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες του ΟΑΣΕ, Vuk Zugic, καθώς και με τον Διευθυντή του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ, Paul Bekkers.

Στις συναντήσεις, υπογραμμίστηκε η σημασία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των διακυβερνητικών δομών του ΟΑΣΕ και της Κ.Σ. ΟΑΣΕ στον τομέα της πάταξης της διαφθοράς, αλλά και η σημασία αποφυγής της αλληλεπικάλυψης. Η κα. Χαραλαμπίδου ενημερώθηκε για δράσεις που προωθούνται σε αυτό τον τομέα από την τρέχουσα και την επερχόμενη Προεδρία του ΟΑΣΕ, καθώς και από το Γραφείο του Συντονιστή, ενώ της απευθύνθηκαν προσκλήσεις για συμμετοχή σε σχετικές διεθνείς συνεδριάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ