Τρεις το λάδι τρεις το ξύδι, τέλη και λογαριασμοί

Η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών άρχισε πλέον να μετρά τα κουκιά της μετά της θερινές διακοπές, αφού οι πόρτες των ψυγείων ή των ντουλαπιών γέμισαν με λογαριασμούς και τέλη που θα πρέπει να εξοφληθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα οποία συμποσούνται σε μερικές εκατοντάδες ευρώ, αναλόγως και της σύνθεσης της οικογένειας, της οικονομικής της επιφάνειας κ.λπ.

Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται, το δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, τέλη σκυβάλων, τέλη αποχετεύσεων στα οποία περιλαμβάνεται και το τέλος χρήσης (ανάλογα με την ευρωστία του κάθε Συμβουλίου Αποχέτευσης), καθώς και τα συνηθισμένα επαναλαμβανόμενα τέλη υδατοπρομήθειας, ηλεκτρικό και τηλεφωνία.

Θα ήταν ίσως υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι πολύς κόσμος δεν έκανε διακοπές λόγω των λογαριασμών, αλλά κάποιοι μείωσαν τις μέρες των διακοπών αφού η διαμονή στα διαμερίσματα κυμαινόταν μεταξύ €80-€120 ημερησίως την περίοδο του Αυγούστου που βρίσκεται σε διακοπές μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
Μια πενταμελής οικογένεια μπορεί να κληθεί να καταβάλει συνολικά μεταξύ €550-€750, αν και υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες θα πληρώσουν είτε περισσότερα είτε και λιγότερα. Οι λογαριασμοί κυμαίνονται από €100-€200 στα Συμβούλια Αποχετεύσεων (ένα σπίτι των €200.000 στη Λευκωσία χρεώνεται €126, ένα σπίτι των €300.000 περίπου €190 κ.ο.κ.). Το δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας κυμαίνεται από €30-€70 (ανάλογα με την αξία του σπιτιού) και τα τέλη σκυβάλων κυμαίνονται μεταξύ €150-€200, ανάλογα και με την Τοπική Αρχή, αναλόγως του αν εκτελείται από τον ιδιωτικό τομέα ή τις υπηρεσίες του Δήμου κ.λπ.
Πέραν των «έκτακτων» τελών, σειρά περιμένουν και τα τέλη προς την Αρχή Ηλεκτρισμού, τα τέλη τηλεφωνίας και τα τέλη υδατοπρομήθειας, που είναι επαναλαμβανόμενα. Στα τέλη προς την Αρχή Ηλεκτρισμού παρουσιάζεται μεγάλη διακύμανση αναλόγως  και της χρήσης των κλιματιστικών (εξαρτάται και από τον αριθμό των παιδιών) πόσες ώρες τα έχουν εκτός λειτουργίας αλλά και τις καιρικές συνθήκες οι οποίες το φετινό καλοκαίρι δεν ήταν ιδανικές, αφού κατεγράφησαν πολλές μέρες με παρατεταμένες ψηλές θερμοκρασίες. Οι λογαριασμοί κυμάνθηκαν από €120-€200. Όσον αφορά την τηλεφωνία περιλαμβανομένου του διαδικτύου, τα προγράμματα των παιδιών  και των γονέων αρχίζουν από €120 και ίσως υπερβούν τα €200. Τέλος, όσον αφορά το τέλος υδατοπρομήθειας κυμαίνεται από €50 έως και €100 και πάλιν αναλόγως της χρήσης του νερού.
Οι υπό αναφοράν λογαριασμοί θα πρέπει να πληρωθούν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και πολλοί ελπίζουν ότι θα δοθεί παράταση στην εξόφληση των λογαριασμών ώστε να συμπέσει με τον 13ο μισθό.
Πηγή: philnews