24ωρη απεργία σήμερα στην ΚΕΔΙΠΕΣ

Πραγματοποιούν οι συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, ζητώντας άμεση ικανοποίηση αιτημάτων των εργαζομένων.

Σε 24ώρη απεργία σήμερα τα μέλη τους, που εργάζονται στην ΚΕΔΙΠΕΣ, οι συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ.

Η απόφαση για λήψη δυναμικών μέτρων, λήφθηκε σε έκτακτη συνεδρία, την Παρασκευή, με αφορμή επιστολή της ΚΕΔΙΠΕΣ, με την οποία ζητούσε αναστολή των μέτρων.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, «Οι συντεχνίες μας με σοβαρότητα αξιολόγησαν το περιεχόμενό της και δεν θεωρούν σκόπιμο να προχωρήσουν σε αναστολή των μέτρων, γιατί δεν διαπιστώνουν από την επιστολή την πρόθεση για εφαρμογή των όσων οι ίδιοι μας έχουν, γραπτώς, προτείνει και τα οποία έχουν εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις του επηρεαζόμενου προσωπικού.»

Οι συντεχνίες ζητούν, μεταξύ άλλων, επιστροφή μειώσεων σε μισθούς, ενιαία συλλογική σύμβαση και μισθολόγιο.

Από την πλευρά της, η ΚΕΔΙΠΕΣ, στην επιστολή της, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου, καλούσε τις συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ ν΄αναστείλουν την απεργία.

“Η ολοκλήρωση του τελικού προσχεδίου του Οργανογράμματος θα βοηθήσει τη συνολική συζήτηση και συμφωνία με όλες τις συντεχνίες για τις εκκρεμότητες και τα άλλα πολύ σημαντικά θέματα των συλλογικών συμβάσεων. Θεωρούμε πως η – από μέρους σας -εξαγγελθείσα στάση εργασίας δεν προσθέτει στις κοινές μας προσπάθειες, αλλά αντίθετα διασαλεύει το καλό πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας, που έχει δημιουργηθεί και που θα θέλαμε να συνεχίσει και με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.”

Η ΚΕΔΙΠΕΣ καλεί τις συντεχνίες σε συνάντηση στις 24 ή 25 του μήνα. Στην κοινή ανακοίνωσή τους ΣΕΚ και ΠΕΟ αναφέρουν ότι θα παρουσιαστούν στη συνάντηση, με στόχο τη γεφύρωση των εργασιακών διαφορών.

Του Κυριάκου Πενηνταέξ.

economytoday