Από 15 Οκτωβρίου ξεκινά η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας προς τον Συνεργατισμό

Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που είχε δοθεί στον Συνεργατισμό, μετά από απόφαση της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ, ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών, με την πρώτη αποπληρωμή προς το κράτος να είναι ύψους €120εκ.

Συγκεκριμένα, στη βάση της προόδου διαχείρισης των δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ, €60εκ θα καταβληθούν μέχρι 15 Οκτωβρίου και €60εκ στο τέλος του 2019.

Σημειώνεται ότι πέραν της πιο πάνω καταβολής των €120εκ σε μετρητά, περαιτέρω αποπληρωμή γίνεται μέσω της παραχώρησης ακινήτων στη Δημοκρατία αξίας περίπου €85εκ, ενώ επιπρόσθετα ακίνητα αξίας περίπου €35εκ αναμένεται να επιλεγούν και να παραχωρηθούν στη Δημοκρατία μέσα στις επόμενες βδομάδες. Τα ακίνητα προορίζονται για τις ανάγκες των κρατικών υπηρεσιών και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ακόμη ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξει πλήρης εξόφληση των υποχρεώσεων προς το προσωπικό του Συνεργατισμού που έχει αποχωρήσει με το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου αλλά και η καταβολή του μεγαλύτερου μέρους των απαιτήσεων της Ελληνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του Σχεδίου Προστασίας Δανείων (Asset Protection Scheme), χωρίς ενεργοποίηση της κρατικής εγγύησης.

Συνυπολογίζοντας τα πιο πάνω, η ΣΕΔΙΠΕΣ/ ΚΕΔΙΠΕΣ εκτιμάται ότι θα διατηρεί στο τέλος του 2019 ρευστά διαθέσιμα ύψους €65-70εκ.

Το χαρτοφυλάκιο της ΚΕΔΙΠΕΣ περιλαμβάνει μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου €6.62 δις, εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου €0.55 δις και ακίνητα ενδεικτικής αξίας €0.63 δις.

Από το 2020 η εκτίμηση της ταμειακής κατάστασης και η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας θα γίνεται σε τακτική τριμηνιαία βάση, αναφέρει το Υπουργείο.

(ΚΥΠΕ/ΚΔ/ΓΧΡ)