Εύγε στον Υπ. Δικαιοσύνης: Δείτε το νομοσχέδιο για την σύσταση Αστυνομίας των Ζώων

Την εγκρίση νομοσχεδίου για τη σύσταση Αστυνομίας των Ζώων που θα απαρτίζεται από ειδική ομάδα με εξειδικευμένο προσωπικό, κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης, υπό τις οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, με σκοπό τον περιορισμό των απαράδεκτων φαινομένων κακοποίησης ζώων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας τάξεως, Γιώργος Σαββίδης.

Σε δηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Σαββίδης είπε ότι εγκρίθηκα συνολικά τρία νομοσχέδια του δικού του χαρτοφυλακίου και η σύσταση της Αστυνομίας Ζώων είναι τροποποίηση του περί Αστυνομίας νόμου.

Ερωτηθείς για την στελέχωση αυτής της Αστυνομίας και πότε θα αρχίσει να λειτουργεί, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι πρόκειται για μέλη του υφιστάμενου αστυνομικού σώματος, δεν θα είναι ανεξάρτητη και εναπόκειται στον Αρχηγό της Αστυνομίας που έχει την ευθύνη να διορίσει τον αξιωματικό που θα προϊσταται της Αστυνομίας.

Το νομοσχέδιο, εξήγησε, προνοεί τη δημιουργία και τις αρμοδιότητες της Αστυνομίας των Ζώων και εφόσον αυτό το νομοσχέδιο εγκριθεί από τη Βουλή εναπόκειται στον Αρχηγό της Αστυνομίας να την επανδρώσει και να την εκπαιδεύσει.

Για τις αρμοδιότητες της Αστυνομίας ο κ. Σαββίδης είπε ότι αφορά την διερεύνηση υποθέσεων κακομεταχείρισης κα κακοποίησης ζώων, ενδεικτικά ο βασανισμός, η χορήγηση ή προμήθεια βλαβερής ουσίας σε ζώο, περιαγωγής ζώου σε κατάσταση επέλευσης φρικτού θανάτου, θανάτου για σκοπούς ψυχαγωγίας, διοργάνωση αγώνων κατά τη διάρκεια των οποίων το ζώο υφίσταται κακομεταχείρισης, πρόσδεση και έλκυση ζώου σε αυτοκινούμενο όχημα.

Ερωτηθείς για τις επιθέσεις σκυλιών σε ανθρώπους, με αφορμή περιστατικά που έχουν συμβεί στην Κύπρο, ο κ. Σαββίδης είπε ότι πρόκειται για εντελώς διαφορετικό θέμα, το οποίο θα μελετήσουν με την εμπλοκή και άλλων Υπουργείων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο συνδιαμορφώθηκε μετά από διαβούλευση με φιλοζωικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς, και εδράστηκε σε βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο,προστίθεται, τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα θα διερευνούν υποθέσεις που αφορούν:

(1) περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόσωπο χορηγεί ή προμηθεύει οποιοδήποτε δηλητήριο ή άλλη βλαβερή ουσία σε ζώο ή προκαλεί όπως τέτοια ουσία ληφθεί από οποιοδήποτε ζώο ή, όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος ζώου, επιτρέπει τη χορήγηση ή προμήθεια δηλητηρίου  ή άλλης βλαβερής ουσίας σε ζώο,

(2) την με οποιοδήποτε τρόπο περιαγωγή ζώου σε κατάσταση επέλευσης φρικτού θανάτου,

(3) τη θανάτωση ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας ή άλλους ανεπίτρεπτους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ζώων ως στόχων εξάσκησης,

(4) τη διοργάνωση αγώνων μεταξύ ζώων ή με ζώα, κατά τη διάρκεια των οποίων το ζώο υφίσταται κακομεταχείρισης ή θανατώνεται,

(5) τη χρήση ζωντανών ζώων για εκπαίδευση σκύλων ή έλεγχο της επιθετικότητάς τους, εκτός όταν οι σκύλοι εκπαιδεύονται ή δοκιμάζονται σε τεχνητή φωλιά και σε συνθήκες που καθορίζονται με κανονισμούς,

(6) τη χρήση ζώων για εκθέσεις, διαφημίσεις, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών ή για παρόμοιους σκοπούς, όταν αυτό συνεπάγεται την πρόκληση πόνου, ταλαιπωρίας ή τραυματισμού σε αυτά,

(7) την πρόσδεση και έλκυση του ζώου σε αυτοκινούμενο όχημα, με τρόπο που δυνατόν να του προκαλέσει καταπόνηση, τραυματισμό ή ταλαιπωρία,

(8) τον βασανισμό ζώου.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι, με το νομοσχέδιο, το οποίο εδράστηκε σε βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών, τροποποιείται ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019, ώστε να συσταθεί αυτή η Μονάδα, με τα μέλη της να ορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας και να λαμβάνουν κατάλληλης σχετικής εκπαίδευσης σε τακτά διαστήματα. Πρόσθετα, θα συνεργάζονται με την Κοινοτική Αστυνόμευση, ενώ θα παρέχουν την αναγκαία βοήθεια στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των τοπικών Αρχών, στις περιπτώσεις που αυτά αδυνατούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, λόγω άρνησης συμμόρφωσης των ελεγχόμενων προσώπων με τις υποδείξεις τους, καθώς και όπου προκύπτουν θέματα που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των εξουσιοδοτημένων προσώπων, άλλων προσώπων ή ζώων.

Αποσυμφόρηση εκκρεμουσών υποθέσεων στα Δικαστήρια

Το δεύτερο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο αφορά, είπε ο κ. Σαββίδης, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των δικαστηρίων, την αύξηση των κλιμάκων δικαιοδοσίας των Επαρχιακών Δικαστών και των Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών.

Όπως ανακοίνωσε, για τους Επαρχιακούς Δικαστές από 100.000 που ήταν η κλίμακα που δικαιούνταν να δικάσουν, ανέβηκε στις 500.000 και για τους Ανώτερους Επαρχιακούς Δικαστές από τις 500.000 στο 1 εκ. Με το νομοσχέδιο αυτό, είπε, αναμένουν ότι θα διεκπεραιωθούν περαιτέρω εκκρεμούσες υποθέσεις και οι αλλαγές έγιναν με εισήγηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα θα ψηφιστεί από την Βουλή για να τεθεί το γρηγορότερο σε ισχύ και να απαμβλυνθούν οι καθυστερήσεις στα δικαστήρια.

Κατόπιν ερώτησης, είπε ότι πρόσφατα είχαμε περιστατικά επίθεσης σε λειτουργούς στον τομέα της υγείας, στις κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και στην αστυνομία. Σκοπός είναι να δώσουμε το μήνυμα ότι οι ποινές θα είναι μεγαλύτερες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πρόκειται περί τροποποίησης του περί Δικαστηρίων Νόμου του 2019.

Αύξηση ποινών που αφορούν αδικήματα επιθέσεων

Το τρίτο νομοσχέδιο αφορά, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα για αδικήματα επιθέσεων που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη και προβλέπει αύξηση των ποινών από 3 σε 5 χρόνια, ενώ για επιθέσεις σε δημόσιο λειτουργό, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι ποινές αυξάνονται από 2 σε 3 χρόνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Δικαιοσύνης, πρόκειται για τροποποίηση των άρθρων 243 και 244 του Ποινικού Κώδικα.

Ερωτηθείς για τον δεσμοφύλακα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα γιατί μετέφερε ναρκωτικά στις Κεντρικές Φυλακές, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προνοούνται από τον νόμο και η υπόθεση πήρε τον δρόμο της.

ΚΥΠΕ