Η νύφη το ‘σκασε 17 ημέρες μετά

Στη διαπίστωση ότι οι ενέργειες αλλοδαπού, αιτητή ασύλου από το Πακιστάν, είχαν ως σκοπό απλώς την παράταση της παραμονής στη Δημοκρατία, κατέληξε το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίπτοντας το αίτημά του για να αφεθεί ελεύθερος εκκρεμούσης της εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας. Το Δικαστήριο, προκειμένου να καταλήξει στο συμπέρασμά του, ανέτρεξε στο ιστορικό της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα αδιαμφισβήτητα γεγονότα, ο εν λόγω αλλοδαπός ήρθε στη Δημοκρατία τον Οκτώβριο του 2015 και υπέβαλε αίτηση στην Υπηρεσία Ασύλου για διεθνή προστασία. Η αίτηση απορρίφθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Ακολούθησε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων, η οποία όμως αποσύρθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, αφού προηγουμένως ο εν λόγω αλλοδαπός υπέβαλε αίτηση για έκδοση δελτίου διαμονής ως μέλος οικογένειας πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τέλεσε γάμο με γυναίκα από τη Ρουμανία.

Στο πλαίσιο εξέτασης της εν λόγω αίτησης διαπιστώθηκε ότι η σύζυγος εγκατέλειψε την Κύπρο 17 ημέρες μετά την τέλεση του γάμου, ενώ έγγραφα για την εργοδότησή της από συγκεκριμένη εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι ήταν πλαστά. Συνεπεία αυτών των δεδομένων, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κυκλοφορία πλαστών εγγράφων και ο εν λόγω αλλοδαπός καταδικάστηκε σε 7μηνη φυλάκιση. Ωστόσο, αποφυλακίστηκε νωρίτερα με προεδρική χάρη και αμέσως οδηγήθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Μεννόγιας, προς υλοποίηση του διατάγματος απέλασης, αφού θεωρήθηκε ανεπιθύμητος μετανάστης. Στο μεταξύ, υπέβαλε αίτημα για επανάνοιγμα της υπόθεσης που αφορούσε την αρχική αίτηση για πολιτικό άσυλο. Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προσέφυγε υποστηρίζοντας ότι η κράτησή του, εκκρεμούσης της εξέτασης της αίτησής του, είναι παράνομη. Το Δικαστήριο όμως, είχε διαφορετική άποψη.
Με βάση τον νόμο, ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι το κατά πόσο η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβάλλεται «προκειμένου να καθυστερεί απλώς ή να εμποδίζει την εκτέλεση απόφασης επιστροφής». Η απάντηση στην προκειμένη περίπτωση ήταν καταφατική. Όπως επί του προκειμένου σημειώνεται στην απόφαση, «αυτός κατ’ αρχάς δεν δίστασε να μετέλθει και ποινικώς κολασίμων πράξεων για να πετύχει παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν εγείρεται ζήτημα ως προς την ορθότητα της απόφασης του αναπλ. διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού να τον κηρύξει ανεπιθύμητο και απαγορευμένο μετανάστη και να εκδώσει εναντίον του το επίδικο διάταγμα κράτησης για απέλασή του». Κρίθηκε, λοιπόν, ότι το αίτημα για διεθνή προστασία, δεν φαινόταν να ήταν γνήσιο, και ως εκ τούτου, η συνέχιση της κράτησής του, κρίθηκε δικαιολογημένη.
Philenews