Ο ESM διορίζει τον Ηλία Δημητριάδη στο ανεξάρτητο Ελεγκτικό Συμβούλιο του οργανισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) όρισε τον Ηλία Δημητριάδη στο Ελεγκτικό Συμβούλιο του (Board of Auditors), για τριετή θητεία μη ανανεώσιμη, η οποία αρχίζει στις 8 Οκτωβρίου 2019, κατόπιν προτάσεως του Ελληνικού Ελεγκτικoύ Συνεδρίου.

“Είμαι ευτυχής που καλωσορίζω τον κ. Δημητριάδη στο ανεξάρτητο όργανο εποπτείας του ΕSM, το οποίο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της λογοδοσίας και της εμπιστοσύνης των μετόχων μας και του ευρύτερου κοινού”, δήλωσε ο Klaus Regling, Διευθύνων Σύμβουλος της ESM.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ESM o κ. Δημητριάδης είναι κυβερνητικός ελεγκτής στο Ελληνικό ανώτατο όργανο ελέγχου. Ως μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου του ESM, αντικαθιστά τον François-Roger Cazala, του οποίου η μη ανανεώσιμη τριετής θητεία λήγει στις 7 Οκτωβρίου 2019. “Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Cazala για την πολύτιμη συμβολή του ως μέλους του Ελεγκτικού Συμβουλίου. Οι προσπάθειές του έχουν καταστήσει τον ΕΜΣ έναν καλύτερο και πιο ισχυρό θεσμό “, δήλωσε ο Klaus Regling.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελεγκτικό Συμβούλιο του ESM είναι “ανεξάρτητο όργανο που επιθεωρεί τους λογαριασμούς του ESM και επαληθεύει ότι οι λογαριασμοί λειτουργίας και ο ισολογισμός είναι σε τάξη”, ενώ επιπλέον “ελέγχει την κανονικότητα, τη συμμόρφωση, τις επιδόσεις και τη διαχείριση κινδύνων του ESM σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και παρακολουθεί και ελέγχει τις διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου του ΕSM και τα αποτελέσματά τους”.

Το Ελεγκτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε μέλη, δύο διορίζονται κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του Συμβουλίου των Διοικητών, δύο μετά από διορισμό από τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των μελών του ΕSM με βάση ένα σύστημα εναλλαγής και ένα μετά από αίτημα του ΕEΣ.

(ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΓΧΡ)