Σε λειτουργία το πρώτο αποτεφρωτήριο στην Ελλάδα

Ως ιστορική στιγμή για την Ελλάδα χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Αποτέφρωσης και μέλος του ΔΣ του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, Αντώνης Αλακιώτης, την έναρξη λειτουργία του πρώτου αποτεφρωτηρίου της Ελλάδας.

Όπως επισήμανε ο κ. Αλακιώτης, κατά την επίσημη παρουσίαση, το αποτεφρωτήριο έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα απέκτησε ιδιαίτερα αργά σε σχέση με άλλες χώρες τη συγκεκριμένη υποδομή. Η προσπάθεια για την κατασκευή του αποτεφρωτηρίου είχε ξεκινήσει το 1996, ενώ ο ισχύων νόμος υιοθετήθηκε πριν από 13 χρόνια. Εν συνεχεία, ακολούθησε μια σειρά τροπολογιών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η κατασκευή ιδιωτικού αποτεφρωτηρίου. Για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις η νομοθεσία προβλέπει περιοδικούς ελέγχους από την Περιφέρεια. Για τους αέριους ρύπους ο έλεγχος θα είναι εξάμηνος.

Ο κ. Αλακιώτης επισήμανε πως στο εξής μειώνεται σημαντικά το κόστος για τις οικογένειες που προτίθενται να προχωρήσουν σε αποτέφρωση, σε σύγκριση με το κόστος που υπάρχει σήμερα για μεταφορά και αποτέφρωση στη Βουλγαρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ