Στα €85 εκατ. oι ρύποι μέσω λογαριασμών ΑΗΚ το 2010

Πλησιάζει ο καιρός που θα πληρώνουμε ακριβά τους ρύπους για ηλεκτροπαραγωγή μέσω λογαριασμών ΑΗΚ και πλέον δεν γίνεται λόγος για υπολογισμούς, αλλά για πραγματικούς αριθμούς. Η ΑΗΚ υπολογίζει μέσω του Προϋπολογισμού για το 2020 που κατατέθηκε στη Βουλή, ότι υπερδιπλασιάζονται και από €38,9 εκατ. το 2019 θα πληρώσουμε €85,6 εκατ. το 2020.

Οι εκπομπές αερίων αναμένεται να ανέλθουν το 2020 σε περίπου 3,33 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Από το 2020 και μετέπειτα δεν θα κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα και οι εκπομπές θα πρέπει να καλυφθούν με αγορά αντίστοιχων δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων.

Άλλα €82,9 εκατ. θα δοθούν από την ΑΗΚ το 2020, για ολοκλήρωση των έργων μετατροπής για καύση φυσικού αερίου, μετατροπές για συμμόρφωση με τις σχετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τα όρια εκπομπής ρύπων, καθώς και αναβάθμιση της δυναμικότητας παραγωγής του Σταθμού. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και τα €44 εκατ. που προβλέπονταν για να γίνουν τα σχετικά έργα εντός του 2019 και δεν έγιναν.

Στον Προϋπολογισμό ΑΗΚ για το 2020, προκαλούν εντύπωση ακόμα και τα πρόσθετα €24 εκατ. που προβλέπονται για ενοικίαση προσωρινών μονάδων παραγωγής για διασφάλιση της δυναμικότητας του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού, στην περίπτωση που θα υπάρξει καθυστέρηση στις εργασίες που γίνονται στις Μονάδες 1 και 2 στο Βασιλικό. Οι εργασίες αφορούν τη μετατροπή των Μονάδων για καύση φυσικού αερίου και την εγκατάσταση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.

Οι πρόσθετες δαπάνες προϊδεάζουν και για το τι να περιμένουν πολίτες και νοικοκυριά στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού το 2020. Ο Προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες  €1,4 εκατ. (σε σχέση με €1,3 εκατ. στον προϋπολογισμό του 2019), ενώ το σύνολο των εσόδων για το 2020 προϋπολογίζεται σε €1 εκατ. (σε σχέση με €0,9 εκατ. το 2019). Η μεγαλύτερη δαπάνη -€664 εκατ.- αφορά στην αγορά υγρών καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή.

Εντύπωση προκαλεί πλέον και το ποσό που καταβάλλει η ΑΗΚ για αγορά ηλεκτρισμού από ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ΑΠΕ και που θα φτάσει το 2020 στα €102,6 εκατ. Αναμένεται ότι κατά το 2020 η ΑΗΚ θα αγοράσει 789 GWh (γιγαβατώρες) ηλεκτρισμού από ΑΠΕ.

Οι ποσότητες αυτές θα αυξηθούν αισθητά τα αμέσως επόμενα χρόνια. Μάλιστα, η ΑΗΚ πρέπει μέσα σε έξι μήνες να συνδέει τα 63 νέα πάρκα που αδειοδοτούνται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατασκευαστούν, ενδυναμωθούν και αναβαθμιστούν πέραν των 96 χλμ εναέριων γραμμών μέσης τάσης, να γίνει εκσκαφή χανδάκων και εγκατάσταση 27 χλμ καλωδίων μέσης τάσης.

philnews