Συνάντηση στην Κύπρο Ομάδας Εργασίας για Νομικά Θέματα του Δικτύου Equinet και εκπαιδευτικό σεμινάριο

Το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων φιλοξένησε στην Κύπρο δεύτερη ετήσια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας επί Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων Ισότητας (European Network of Equality Bodies – Equinet).

Το Equinet, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου, αποτελεί το κατεξοχήν ευρωπαϊκό δίκτυο προώθησης της Ισότητας στην Ευρώπη, το οποίο υποστηρίζει τους Εθνικούς Φορείς Ισότητας στο έργο τους για την επίτευξη της ισότητας για όλους. Το Γραφείο, ως μέλος του Equinet, συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του και παράλληλα εκπροσωπείται στις Ομάδες Εργασίας του Equinet από Λειτουργούς Γραφείου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το διήμερο 8 και 9 Οκτωβρίου στη Λευκωσία και σ’ αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι από είκοσι και πλέον Εθνικούς Φορείς Ισότητας στην Ευρώπη, περιλαμβανομένων και δύο Λειτουργών του Γραφείου της Επιτρόπου.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης, η Ομάδα Εργασίας επικεντρώθηκε στην πρόσφατη και επερχόμενη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), καθώς και ο τρόπος με τον οποίο, τόσο οι Εθνικοί φορείς Ισότητας, όσο και το  Equinet, δύνανται να συμβάλουν καλύτερα στην ανάπτυξη της Νομολογίας του  ΕΔΑΔ σε θέματα ισότητας.

Τη δεύτερη ημέρα, τα μέλη της Ομάδας Εργασίας είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA), αναφορικά με την αναγνώριση και διαχείριση της παράνομης σκιαγράφησης εγκληματικού προφίλ (profiling).

Κατά την εκπαίδευση, έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας του FRA, σε σχέση με το εν λόγω θέμα (EU Migration and Discrimination Survey), ενώ συζητήθηκε το ζήτημα της συσχέτισης της παράνομης ή/και αβάσιμης σκιαγράφησης προφίλ με την έξαρση των εγκλημάτων μίσους, καθώς και του ρόλου των Φορέων Ισότητας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εντός των τειχών Λευκωσία, τη μοναδική μοιρασμένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Η ξενάγηση περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, επίσκεψη στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας, καθώς και  στο Μνημείο Υπέρ της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την ονομασία «Ψήφισμα» το οποίο δηλώνει την πίστη των κατοίκων της πόλης στα ανθρώπινα δικαιώματα που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της ειρήνης και της ελευθερίας.

(ΚΥΠΕ/ΚΧΡ/ΓΒΑ)