Τυχόν καθυστερήσεις στο μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό σχεδιασμό της ΕΕ θα βλάψουν πολίτες και επιχειρήσεις

  • Τα κράτη μέλη καλούνται να φτάσουν σε συμφωνία σύντομα για τη διαπραγματευτική τους θέση σχετικά με το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ
  • Το ΕΚ είναι έτοιμο για τις διαπραγματεύσεις από το Νοέμβριο του 2018 
  • Οι βουλευτές απαιτούν την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την άμβλυνση των συνεπειών για πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς τυχόν καθυστερήσεις θα προκαλέσουν διακοπή χρηματοδοτήσεων από το 2021

Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο προειδοποιεί για τον «σαφή κίνδυνο» το χρηματοδοτικό πλάνο της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 να μην συμφωνηθεί έγκαιρα με το Συμβούλιο.
Στο κείμενο του ψηφίσματος, το οποίο υιοθετήθηκε με 426 ψήφους υπέρ έναντι 163 και 67 αποχών, τα μέλη του Κοινοβουλίου:

  • επιβεβαιώνουν τη στήριξή τους για θέση της προηγούμενης σύνθεσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ, η οποία υιοθετήθηκε το Νοέμβριο του 2018
  • επαναπροσδιορίζουν τη θέση του Κοινοβουλίου για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας του κλίματος, τονίζοντας την «επείγουσα ανάγκη να υπάρξει ακόμη μία σημαντική αναβάθμιση των πολιτικών και οικονομικών προσπαθειών» για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού
  • ζητούν από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις οικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών υποσχέσεων που πραγματοποίησε τον Ιούλιο η εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen
  • προτρέπουν την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς διακρίνουν «σαφή κίνδυνο» οι σύνθετες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο να μην ολοκληρωθούν επιτυχώς μέχρι το τέλος του 2020, ενώ τέτοιου είδους καθυστερήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή της χρηματοδότησης των προγραμμάτων της ΕΕ το 2021.

Το Συμβούλιο δεν έχει πάρει ακόμη κάποια πολιτική απόφαση επί του ζητήματος.
Σχετικές πληροφορίες
Η Επιτροπή υπέβαλε τις νομοθετικές προτάσεις της για το επόμενο ΠΔΠ την άνοιξη του 2018. Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του το Νοέμβριο του 2018 και ως εκ τούτου παραμένει έτοιμο να διαπραγματευθεί με το Συμβούλιο για σχεδόν ένα χρόνο.
Το ΠΔΠ είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, το οποίο συνήθως καλύπτει περίοδο επτά ετών. Αυτό ορίζει το μέγιστο όριο πόρων («οροφή») για κάθε κύρια κατηγορία χρηματοδότησης («γραμμή») για τις δαπάνες της ΕΕ για τη χρονική περίοδο που καλύπτει. Το τρέχον ΠΔΠ, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2014-2020, υιοθετήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2013.
Περίπου το 93% του προϋπολογισμού της ΕΕ χρηματοδοτεί πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες στις χώρες της ΕΕ αλλά και έξω από αυτήν. Οι πόροι αποδίδονται σε πολίτες, περιφέρειες, πόλεις, αγρότες, ερευνητές, μαθητές και σπουδαστές, ΜΚΟ και επιχειρήσεις.

Πηγή:ΚΥΠΕ