Αστροπάρκο Ακάμα στις Αρόδες το 2020

Μετά το δρομολογούμενο ήδη Κέντρο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Ακάμα, με έδρα την κοινότητα των Αρόδων, η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, σε συνεργασία με την κοινότητα, προωθεί τις διαδικασίες για την κατασκευή και Αστροπάρκου στην Πάφο.
Αυτό τόνισε στον «Φ» η Έπαρχος Πάφου Μαίρη Λάμπρου, η οποία τόνισε ότι σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Αρόδων η Επαρχιακή Διοίκηση προωθεί μελέτη με ιδιώτες μελετητές για δημιουργία περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών, που θα συνδέουν ιστορικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά σημεία της περιοχής μαζί με το Αστροπάρκο.
«Πρόκειται, ειδικότερα, για τρεις συνολικά διαδρομές που συνδέονται μεταξύ τους και έχουν έκταση περί τα 18 χιλιόμετρα» είπε η Έπαρχος Πάφου.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος