Κουμανδαρία και τσιπόπιτα πήραν προέγκριση για τον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO

Τα λευκονοικιάτικα υφαντά, η καρπασίτικη σαγιά, η κουμανδαρία και η τσιπόπιτα είναι μερικές από τις προτάσεις οι οποίες έχουν προεγκριθεί από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO για την υποβολή αίτησης για εγγραφή τους στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, «οι προτάσεις στο σύνολό τους αφορούν τα λευκονοικιάτικα υφαντά, την καρπασίτικη σαγιά, τον ριζοκαρπασίτικο γαστρονομικό πολιτισμό, τα παραδοσιακά αρτοπαρασκευάσματα, την τεχνική της ωογραφίας (αβγοτέμπερας), τον καϊκανά, την τσιπόπιτα και την κουμανδαρία».

Αφορούν, επίσης, «τις Αμπελοοινικές Παραδόσεις Κρασοχωριών καθώς και τις Γνώσεις και Πρακτικές που σχετίζονται με την καλλιέργεια, χρήσεις και παράγωγα των παραδοσιακών σπόρων στην Κύπρο».

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την τελική τους αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ 2 ή ΈΝΤΥΠΟ 3 στην περίπτωση φορέα που συνδέεται με στοιχεία που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο) το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Στην περίπτωση που, «άλλοι Δήμοι, Kοινότητες, Σύνδεσμοι, Μουσεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σχετικοί φορείς ενδιαφέρονται να συνεργαστούν για την από κοινού υποβολή αίτησης για τα πιο πάνω στοιχεία, καλούνται όπως επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με τα Γραφεία της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO (κα Θέκλα Παπαντωνίου, Λειτουργός: [email protected] και [email protected], τηλ: 22809810)».

Άλλοι φορείς και κοινότητες που επιθυμούν να ενταχθούν σε υφιστάμενη εγγραφή του Εθνικού Καταλόγου (http://www.unesco.org.cy/Programmes-Ethnikos_Katalogos_Aylis_Politistikis_Klironomias_tis_Kyproy,GR-PROGRAMMES-04-02-03,GR), μπορούν να συμπληρώσουν το Έντυπο 3.

Για την ετοιμασία των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα σχετικά έντυπα στο σύνδεσμο:
http://www.unesco.org.cy/Programmes-Diadikasia_Eggrafis,GR-PROGRAMMES-04-02-03-01,GR

Πηγή: ΚΥΠΕ