Αναρτήθηκε νέα αναθεωρημένη ύλη Χημείας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε ότι η εξεταστέα ύλη που έχει αναρτηθεί για τις Παγκύπριες Εξετάσεις για το μάθημα της Χημείας αναπροσαρμόζεται, κατά τρόπο που να μην συμπεριλαμβάνεται μικρό μέρος της ύλης για το οποίο υπήρχε ανάγκη συμπληρωματικής διδασκαλίας σε σημαντικό αριθμό τμημάτων.

Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που υπάρχει τώρα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cy/ypexams).

Πηγή: ΚΥΠΕ