Δωρεάν WiFi στην Πλατεία του Δημοτικού Μεγάρου Αθηένου

Ο Δήμος Αθηένου ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε στις 15 Μαΐου 2020 η τοποθέτηση δωρεάν WiFi στην Πλατεία του Καλλινίκειου Δημοτικού Μεγάρου και οι δημότες μπορούν να συνδέονται δωρεάν, από όποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και αν χρησιμοποιούν, προσθέτοντας ότι αναμένει από τη Cyta την υλοποίηση της εφαρμογής της έγκρισης του προγράμματος WiFi4EU, που θα καλύψει με δωρεάν WiFi το νέο Κέντρο Υγείας, την Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών, την Κεντρική Πλατεία Εκκλησιών και την Πλατεία Συνεργατισμού.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση η τοποθέτηση έγινε δωρεάν, στα πλαίσια αίτησης που είχε υποβάλει ο Δήμος στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, που ενεργεί ως Ανάδοχος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και ως Μονάδα Εφαρμογής για τη Διαχειριστική Αρχή (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στα πλαίσια της 3ης προκήρυξης του Μέτρου 7 του ΠΑΑ 2014-2020, για το Καθεστώς 7.3 ‘Αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου μέσα από την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών.

Διαβάστε επίσης:
«Η διεθνής κοινότητα να προστατεύσει τα δικαιώματα των Αμμοχωστιανών»

Ο προϋπολογισμός του έργου συγχρηματοδοτείται κατά 53% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και κατά 47% από Κρατικούς πόρους.

Πηγή: ΚΥΠΕ