Οδηγίες του Τμήματος Περιβάλλοντος για ορθή διαχείριση αποβλήτων

Οποιοσδήποτε πολίτης ή επαγγελματίας επιθυμεί να αγοράσει υπηρεσίες για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων μπορεί να συμβληθεί μόνο με νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι αδειοδοτημένα να συλλέγουν και μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ανακοίνωσή του.

Προσθέτει ότι «οι νόμιμοι Συλλέκτες/Μεταφορείς Αποβλήτων θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων που συλλέγουν και μεταφέρουν απόβλητα σε αδειοδοτημένες μονάδες σε επαγγελματική βάση σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011».

Επίσης, «το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι κάθε πολίτης ή επαγγελματίας, ως κάτοχος αποβλήτων φέρει ευθύνη μέχρι την τελική μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων του σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων ή σε πράσινο σημείο αν θα το πάρει ο ίδιος».

Το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει ότι ο πολίτης, «πριν πληρώσει το κόστος της υπηρεσίας συλλογής – μεταφοράς πρέπει να απαιτεί από το Συλλογέα/Μεταφορέα όπως του δώσει το Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Μεταφοράς Αποβλήτων (Κ.Δ.Π. 31/2016), το οποίο να φέρει τις υπογραφές του ιδίου και του Συλλογέα/Μεταφορέα» το οποίο θα λειτουργήσει ως αποδεικτικό στοιχείο εκ μέρους του, της ευθύνης ορθής διαχείρισης των αποβλήτων και να είναι διαθέσιμο στους Επιθεωρητές του Τμήματος.

Διαβάστε επίσης:
Οδηγίες Υπ.Υγείας για άρση απομόνωσης ασθενών με COVID-19 εκτός νοσηλευτηρίων

Σημειώνει, τέλος, ότι «τα πιο πάνω είναι αναγκαία για να παταχθεί η παράνομη απόρριψη αποβλήτων και η ρύπανση του περιβάλλοντος με επακόλουθο τους σοβαρούς κινδύνους δημόσιας υγείας, εφόσον οι πολίτες καταβάλλουν σημαντικό κόστος για τη μεταφορά τους σε μονάδες διαχείρισης και αυτή πολλές φορές δεν υλοποιείται».

Πηγή: ΚΥΠΕ