Πόσο μειώθηκε το ΑΕΠ στην Κύπρο

Το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,8% στη ζώνη του ευρώ, κατά 3,3% στην ΕΕ και κατά 1,3% στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Eurostat, αυτές ήταν οι μεγαλύτερες μειώσεις που παρατηρήθηκαν από τότε που ξεκίνησαν οι χρονοσειρές της Eurostat το 1995. Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ, κατά 0,2% στην ΕΕ και κατά 1,0% στην Κύπρο.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,2% στη ζώνη του ευρώ κατά 2,6% στην ΕΕ και αυξήθηκε κατά 0,8% στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά από + 1,0%, + 1,3% και + 3,2% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες μειώσεις από το τρίτο τρίμηνο του 2009 (-4,5% για τη ζώνη του ευρώ και -4,4% για την ΕΕ).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά 1,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από + 0,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2019). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% (μετά από + 2,3% το προηγούμενο τρίμηνο).

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά 0,2% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτή είναι η πρώτη μείωση της χρονικής σειράς καταγραφής της απασχόλησης από το δεύτερο τρίμηνο του 2013 για τη ζώνη του ευρώ και το πρώτο τρίμηνο του 2013 για την ΕΕ.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,3% και στις δύο ζώνες. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά από + 1,1% και + 1,0% αντίστοιχα το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Αυτοί είναι οι χαμηλότεροι ρυθμοί από το πρώτο τρίμηνο του 2014 για τη ζώνη του ευρώ και το τέταρτο τρίμηνο του 2013 για την ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ