Πρόεδρος του ΚΝΕ: Επείγει η έγκριση των κρατικών εγγυήσεων

Νέα έκκληση για νομοθετική έγκριση του εργαλείου των κρατικών εγγυήσεων, προκειμένου οι ναυτιλιακές εταιρείες στην Κύπρο να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαιο κίνησης και να παραμείνουν βιώσιμες, λόγω των συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού, απηύθυνε το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ) αυτή τη φορά διά του Προέδρου του, Φίλιππου Φιλή.

«Λόγω του πολύ μεγάλου πλήγματος που δέχθηκε η Ναυτιλία διεθνώς από την πανδημία και της συνεπακόλουθης μείωσης των ναύλων, οι οικονομικές αυτές διευκολύνσεις έχουν καταστεί άκρως επείγουσες και απαραίτητες, για να καταστεί δυνατόν οι ναυτιλιακές εταιρείες στην Κύπρο να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης και να παραμείνουν βιώσιμες», αναφέρει ανακοίνωση του ΚΝΕ, την οποία υπογράφει ο κ. Φιλής.

Χαρακτηρίζει σημαντικό ζήτημα την στήριξη της κυπριακής ναυτιλίας, που «παρά τις πολύ σημαντικά οικονομικές και πρακτικές δυσκολίες που βιώνει τόσο σε διεθνές, όσο και σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί ακόμη και σήμερα, ένα από τους πιο σημαντικούς και παραγωγικούς τομείς της Κυπριακής Οικονομίας (7% ΑΕΠ), και η οποία συνεχίζει να λειτουργεί και να διατηρεί σε απασχόληση τους εργαζομένους στον τομέα και ως εκ τούτου έχει εκμεταλλευτεί ελάχιστα τις οικονομικές διευκολύνσεις που πρόσφατα προσέφερε το Κράτος σε επιχειρήσεις».

«Απευθύνεται επομένως, θερμή έκκληση για ακόμη μια φορά στην Πολιτική ηγεσία για την άμεση ψήφιση σε Νόμο του Κυβερνητικού νομοσχεδίου, που εκκρεμεί στη Βουλή τις τελευταίες βδομάδες και προβλέπει την παροχή κρατικών εγγυήσεων για παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις όπως και η σχετική χαλάρωση των χρηματοοικονομικών όρων “waiving financial covenants” που σχετίζονται με δάνεια», προσθέτει ο Πρόεδρος του ΚΝΕ.

Ο κ. Φιλής συγχαίρει την κυβέρνηση με αφορμή την έναρξη της σταδιακής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, ενώ εξέφρασε ικανοποίηση την πρόσφατη απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης, να επιτρέψει τη μεταφορά και αναχώρηση πληρωμάτων εμπορικών πλοίων.

«Καθίσταται πλέον αναγκαίο για την επανεκκίνηση της εύρυθμης λειτουργίας του ναυτιλιακού τομέα, να βρεθούν και οι λειτουργικοί τρόποι εφαρμογής της πιο πάνω απόφασης, καθώς επίσης, η όσο το δυνατόν γρηγορότερη αεροπορική σύνδεση Κύπρου με το εξωτερικό, πάντα με τρόπο που να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ