Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο

Τον Μάιο 2020 το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε περαιτέρω, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 4,1 μονάδες σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων.

Σύμφωνα με το δελτίο του Κέντρου Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο ΔΟΣ υποχώρησε πολύ πιο κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του (δηλ. τις 100 μονάδες), υποδηλώνοντας τις προκλήσεις για την οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο τα επόμενα τρίμηνα.

Η μείωση του ΔΟΣ προήλθε από εκ νέου επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και στο λιανικό εμπόριο και, σε μικρότερο βαθμό, από υποχώρηση του κλίματος στις κατασκευές. Η μείωση του ΔΟΣ τον Μάιο συνδέεται κυρίως με αρνητικότερες αξιολογήσεις της οικονομικής κατάστασης κατά τους τελευταίους τρεις μήνες παρά με επιδεινούμενες προσδοκίες.

Στον τομέα των υπηρεσιών το επιχειρηματικό κλίμα υποχώρησε λόγω χειροτέρευσης της τρέχουσας κατάστασης, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο του ιστορικά. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν αρνητικότερα την οικονομική τους κατάσταση και τον κύκλο εργασιών τους κατά το τελευταίο τρίμηνο, οδηγώντας σε χειροτέρευση του κλίματος στον τομέα.

Στο λιανικό εμπόριο το κλίμα υποχώρησε λόγω δυσμενέστερων αξιολογήσεων σχετικά με τις πωλήσεις των τελευταίων τριών μηνών και το επίπεδο των αποθεμάτων. Ωστόσο, οι προσδοκίες για τον κύκλο εργασιών στις υπηρεσίες και για τις πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο ήταν λιγότερο αρνητικές συγκριτικά με τον Απρίλιο. Οι επιχειρήσεις στις κατασκευές αξιολόγησαν αρνητικότερα τα υπό εξέλιξη έργα τους και αναθεώρησαν ελαφρώς προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τον αριθμό των εργαζομένων τους, με αποτέλεσμα την κάμψη του κλίματος στον κλάδο.

Το επιχειρηματικό κλίμα στη μεταποίηση σημείωσε βελτίωση λόγω ευνοϊκότερων αξιολογήσεων του επιπέδου των αποθεμάτων τελικών προϊόντων και λιγότερο απαισιόδοξων εκτιμήσεων για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη καλυτέρευσε ελαφρώς, λόγω κυρίως λιγότερο δυσμενών εκτιμήσεων των καταναλωτών σχετικά με την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της Κύπρου γενικότερα.

Διαβάστε επίσης:
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι παρέδωσε αυτοπροσώπως 110.000 μάσκες σε νοσοκομεία του Τέξας (Εικόνα)

Νέα στοιχεία από τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας, τα οποία αποσκοπούν στη μέτρηση της αβεβαιότητας, δείχνουν ότι τα ψηλότερα επίπεδα αβεβαιότητας τον Μάιο παρατηρήθηκαν στις κατασκευές και στη μεταποίηση. Η μεγαλύτερη άνοδος στο επίπεδο αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με το 2019 καταγράφηκε στον τομέα των υπηρεσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ