Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Προσοχή στη διοχέτευση δημοσίων πόρων λόγω της κρίσης Covid-19

Mέχρι να ξεκαθαρίσει η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, οι δημοσιονομικοί πόροι πρέπει να διοχετεύονται «με φειδώ» έτσι ώστε να διατηρείται ένα αποθεματικό ενόψει ενδεχόμενης ανάγκης νέας παρέμβασης, επισημαίνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, τονίζοντας πως η κρίση του κορωνοϊού αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Στην Εαρινή Έκθεση για το 2020, το Συμβούλιο επισημαίνει πως εν μέσω της αβεβαιότητας που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19, οι προβλέψεις και ο δημοσιονομικός σχεδιασμός θα πρέπει να αναθεωρούνται και να αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τα νέα στοιχεία και δεδομένα, αντικατοπτρίζοντας πιο ξεκάθαρη εικόνα για την εξέλιξη της πανδημίας και τις επιπτώσεις της στην οικονομία.

«Στο μεσοδιάστημα και μέχρι να ξεκαθαρίσει το σκηνικό αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται η οικονομική δραστηριότητα, οι δημοσιονομικοί πόροι θα πρέπει να διοχετεύονται με φειδώ», αναφέρει στην έκθεσή του Συμβούλιο. Υποδεικνύει δε πως «τα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση θα πρέπει να διοχετεύονται μόνο σε βιώσιμες δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας και σε νοικοκυριά τα οποία θα έχουν απόλυτη ανάγκη».

«Το κράτος», σημειώνει, «θα πρέπει να διατηρεί ένα αποθεματικό με γνώμονα τη δημιουργία νέας ανάγκης παρέμβασης σε κατοπινό στάδιο». Προσθέτει «δε πως παρά τα θετικά νέα στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της πανδημίας, δεν πρέπει να επέλθει εφησυχασμός και χαλάρωση». Το Συμβούλιο υποδεικνύει ακόμη ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο το δημόσιο χρέος να καταστεί μη βιώσιμο, είτε λόγω της περαιτέρω αύξησης του, είτε λόγω μείωσης της δυνατότητας πραγματοποίησης ικανοποιητικών δημοσιονομικών πλεονασμάτων. «Πιθανή μείωση της παραγωγικής δυνατότητας της Κύπρου ή και ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων θα έχουν αρνητική επίπτωση στη δυνατότητα εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους γι’ αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο», τονίζει.

Να ενταθεί η προσπάθεια μεταρρυθμίσεων

Εξάλλου, το Συμβούλιο θεωρεί πως «η απρόσμενη κρίση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της προώθησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που καταγράφονται στις Εκθέσεις και παρεμβάσεις θεσμών και οργανισμών, μεταξύ των οποίων και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο».

Όπως αναφέρει, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας ώστε να την καταστήσουν πιο ελκυστική σε εγχώριες και ξένες επενδύσεις, στη δημιουργία δημοσιονομικών πλεονασμάτων που θα μειώσουν δραστικά το δανεισμό και θα αυξήσουν το αποθεματικό και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της χαμηλής ιδιωτικής αποταμίευσης και του υπερδανεισμού στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

«Με την πάροδο της κρίσης το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια προώθησης των μεταρρυθμίσεων που τα προηγούμενα χρόνια επανειλημμένως έχουν τεθεί», αναφέρει h έκθεση και συμπληρώνει: «Η δημιουργία μιας διαφοροποιημένης, ανταγωνιστικής και ευέλικτης οικονομίας, χωρίς ψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, με περιορισμό της γραφειοκρατίας και ισχυρούς και ταυτόχρονα αποτελεσματικούς στο ρόλο τους κρατικούς θεσμούς θα πρέπει να αποτελούν τους βασικούς στόχους του προγραμματισμού για το μέλλον».

Εξάλλου, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο κατέληξε ότι οι μακροοικονομικές προβλέψεις του ΥΠΟΙΚ, που λόγω της κρίσης του κορωνοϊού αφορούν μόνο το 2020, βρίσκονται εκτός των αποδεκτών ορίων.

Διαβάστε επίσης:
Έγκλημα στην Παλιά Λευκωσία: Συνεχίζονται οι έρευνες

Σημειώνει τέλος ότι το ΥΠΟΙΚ ενημέρωσε πως πριν την ολοκλήρωση και κατάθεση του προϋπολογισμού για το 2021 προς ψήφιση στην Βουλή, θα γίνουν νέες προβλέψεις οι οποίες θα καλύπτουν την τρέχουσα τριετία. «Αυτό κρίθηκε σκόπιμο εφόσον περί τα τέλη Αυγούστου θα υπάρχουν στοιχεία για την πραγματική επίδραση της πανδημίας στην τοπική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, όπως και για την πιθανότητα περιορισμού ή εξάλειψης του ιού», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ