Ετήσια μείωση της βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο 28,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 27,2% στην ΕΕ

Η εποχικά προσαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο του 2020 μειώθηκε κατά 17,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 17,3% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες μηνιαίες πτώσεις που καταγράφηκαν από την αρχή της σειράς, σημαντικά υψηλότερες από τις πτώσεις 3% έως 4% που παρατηρήθηκαν στα τέλη του 2008 και στις αρχές του 2009 κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Τον Απρίλιο του 2020 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 28,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 27,2% στην ΕΕ. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες ετήσιες πτώσεις που καταγράφηκαν από την αρχή των μετρήσεων, ξεπερνώντας το -21,3% στη ζώνη του ευρώ και -20,7% στην ΕΕ που παρατηρήθηκε τον Απρίλιο του 2009. Συνολικά, η βιομηχανική παραγωγή στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ μειώθηκε στα τελευταία επίπεδα εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Στη ζώνη του ευρώ τον Απρίλιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 28,9%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 26,6%, τα ενδιάμεσα αγαθά μειώθηκαν κατά 15,6%, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 11,9% και η ενέργεια κατά 4,8%. Στην ΕΕ, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 27,8%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 27,3%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 14,9%, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 10,7% και η ενέργεια κατά 5,0%. Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, με τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ουγγαρία (-30,5%), τη Ρουμανία (-27,7%) και τη Σλοβακία (-26,7%).

Διαβάστε επίσης:
Τα στοιχεία «καίνε» τον γαμπρό του Ερντογάν – Το έλλειμμα «φουσκώνει» για 5ο μήνα

Στη ζώνη του ευρώ τον Απρίλιο του 2020, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 47,7%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά μειώθηκαν κατά 40,9%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 25,5%, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 14,0% και η ενέργεια κατά 12,8%. Στην ΕΕ, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 45,4%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά μειώθηκαν κατά 40,8%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 23,6%, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 12,5% και η ενέργεια κατά 12,4%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (-43,9%), στην Ιταλία (-42,5%) και στη Σλοβακία (-42,0%). Η μόνη αύξηση παρατηρήθηκε στην Ιρλανδία (+ 5,5%).

Πηγή: ΚΥΠΕ