ΓΔ συστήματος «Άρτεμις»: Στο σύστημα αντικατοπτρίζεται η αναστολή δόσεων

Τα Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών «Άρτεμις» έχουν τη δυνατότητα, τεχνικά, να αντικατοπτρίζουν, στα πλαίσια των πεδίων πληροφοριών της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, την ακριβή εικόνα των υποχρεώσεων του δανειολήπτη ο οποίος έκανε χρήση του Διατάγματος Αναστολής Δόσεων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής των Συστημάτων “Άρτεμις” Γιάννης Τομασίδης.

Αυτό βοηθά, σύμφωνα με τον κ. Τομασίδη, «στην αποτελεσματική αξιολόγηση του αξιόχρεου του δανειολήπτη από τα πιστωτικά ιδρύματα και τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων τη δεδομένη στιγμή και βρίσκεται επίσης σε ευθυγράμμιση με τις κύριες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές σε επίπεδο τόσο των ευρωπαϊκών Αρχών όσο και των Γραφείων Πίστης».

Ο ΓΔ των Συστημάτων «Άρτεμις», το οποίο είναι Γραφείο Πίστης (Credit Bureau) που ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί θυγατρική εταιρεία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, είπε ακόμη ότι σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια του Τροποποιητικού Διατάγματος του Υπουργείου Οικονομικών για την Αναστολή των Δόσεων, η απόφαση του χρηματοοικονομικού οργανισμού επί των αιτημάτων αναστολής της αποπληρωμής δόσεων και τόκων πραγματοποιείται, σε συνάρτηση με τις εν ισχύ κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. «Αυτό έχει προέκταση και στα δεδομένα που αποστέλλει ο κάθε οργανισμός, ο οποίος συμμετέχει στο Σύστημα Ανταλλαγής Δεδομένων, στο Αρχείο της Άρτεμις», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι ο κύριος σκοπός του Αρχείου της “Άρτεμις” είναι η αξιολόγηση από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων του αξιόχρεου των υφιστάμενων και δυνητικών δανειοληπτών και των συνδεδεμένων με αυτών προσώπων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού και άλλων συναφών κινδύνων εκ μέρους των ιδρυμάτων αυτών και σημείωσε ότι το Αρχείο της ”Άρτεμις” εξυπηρετεί και τον ίδιο το δανειολήπτη καθότι μέσω των δεδομένων του στο Αρχείο ο δανειολήπτης έχει εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και των υποχρεώσεων που μπορεί στην πραγματικότητα να αναλάβει βάσει των διαθέσιμων εισοδημάτων του.

Σε λειτουργία η “Αρτεμις” κατά την πανδημία του κορωνοϊού

Ο κ. Τομασίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι ο Μηχανισμός Ανταλλαγής Δεδομένων του Αρχείου της «Άρτεμις» το οποίο καλύπτει το σύνολο των πιστωτικών διευκολύνσεων στην κυπριακή αγορά δεν διέκοψε τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας. “Η μηνιαία επικαιροποίηση των δεδομένων των πιστωτικών διευκολύνσεων στο Αρχείο συνεχίστηκε απρόσκοπτα υποβοηθώντας με ουσιαστικό τρόπο τις διαδικασίες πιστοληπτικής αξιολόγησης των πελατών στις τράπεζες και τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων”, πρόσθεσε.

Εξηγώντας το Σύστημα “Άρτεμις”, ο κ.Τομασίδης είπε ότι σε αυτό συμμετέχουν, βάσει σχετικής νομοθεσίας, όλες οι Τράπεζες και Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων οι οποίες αποστέλλουν τα δεδομένα τους βάσει προδιαγραφών που ορίζονται σε σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Ανέφερε ότι στο Αρχείο της “Άρτεμις” δεν περιλαμβάνονται εκτιμήσεις, κρίσεις, οικονομική ή άλλη αξιολόγηση των δεδομένων που εντάσσονται σ΄αυτό και πρόσθεσε ότι «η αξιολόγησή των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά από τους αποδέκτες της πληροφόρησης αυτής».

«Τα δεδομένα του Αρχείου έχουν συνεπώς, σαφώς επικουρικό χαρακτήρα και η λήψη της απόφασης επί των πιστωτικών διευκολύνσεων εναπόκειται αποκλειστικά στην Τράπεζα ή την Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων», πρόσθεσε ο ΓΔ των Συστημάτων «Άρτεμις». Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τομασίδης είπε ότι το Αρχείο της «Άρτεμις» περιλαμβάνει εξυπηρετούμενες και μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, δηλαδή δάνεια, πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενους λογαριασμούς με όριο καθώς και μη χρηματοδοτούμενες διευκολύνσεις.

Περιλαμβάνει επίσης, συνέχισε, Αγωγές και Δικαστικές Αποφάσεις εναντίον δανειοληπτών που αθέτησαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Τα Δεδομένα αυτά αποστέλλονται στην Άρτεμις, βάσει σχετικής νομοθεσίας, από το σύνολο των Τραπεζών και των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και έτσι το Αρχείο της Άρτεμις καλύπτει το 100% της αγοράς.

Διαβάστε επίσης:
ΠΑΣΥΚΙ-ΠΑΣΥΔΥ: Ζητούν νέες διευκρίνσεις επί της πρότασης του ΟΚΥπΥ

Στο Αρχείο υπάρχουν επίσης, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή των Συστημάτων “Άρτεμις”, δεδομένα για εκδότες ακάλυπτων επιταγών από το Κεντρικό Αρχείο Δανειοληπτών (ΚΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, δεδομένα για πτωχεύσεις και αιτήσεις πτωχεύσεων και δεδομένα για διαλύσεις και αιτήσεις για διάλυση εταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Τέλος, σημείωσε ότι η «Άρτεμις» αναγνωρίζεται ως το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Κύπρο από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και είναι πλήρες μέλος του Συνδέσμου Γραφείων Πίστης στην Ευρώπη (Association of Consumer Credit Information Suppliers).

Πηγή: ΚΥΠΕ